Třebíč má zástupce v Národním parlamentu dětí a mládeže

Horácké noviny | 14.12.2012 | Rubrika: Publicistika | Strana: 4 | Autor: Jakub Hruška | Téma: Senátoři - Gajdůšková Alena

Ve dnech 16. až 19. listopadu 2012 se uskutečnilo jubilejní XV. Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže. Toto zasedání bylo výjimečné, jelikož se podařilo obstarat dost sponzorů a lidí, kteří toto zasedání podporovali. Ze sponzorů to byli například Česká televize, Student Agency, server EurActiv. cz či sociální síť OurSpace. Z významných lidí to byli např. místopředsedkyně Senátu PeadDr. Alena Gajdůšková, místopředseda Poslanecké sněmovny PhDr. Lubomír Zaorálek či předseda České rady dětí a mládeže Ing. Aleš Sedláček.
Protože máme v našem městě velice aktivní Studentský parlament města Třebíče, tak jsme dostali možnost obsadit všech osm míst, která byla rezervována pro kraj Vysočina. Náš parlament byl touto příležitostí velmi potěšen a neváhal se jí chopit. Osm našich delegátů se tedy vypravilo do Prahy, přesněji do moderního hotelu Fusion, který se nachází právě v centru Prahy, blízko Václavského náměstí. Po příjezdu si poslanci SPMT ani nestihli vybalit a už se vydali na Filozofi ckou fakultu UK, na které probíhaly všechny workshopy, semináře a přednášky. Téma letošního zasedání neslo název Demokracie očima mladých. Účastníci byli v průběhu třech dnů seznámeni se základními fakty o demokracii, respektive byli seznámeni s tím, co vlastně demokracie je, jak se měnila v průběhu dějin či jak to chodí v zahraničí. Po těchto workshopech bylo na delegátech, aby v pracovních skupinách zkusili vypracovat návrh ideálního volebního systému. Účastníci se tohoto úkolu zhostili s nadšením a výstupy z těchto diskuzí byly velice zajímavé. Řada z nich se pak následně použila jako základ XV. Usnesení NPDM. Jedná se o dokument, který je konečným výstupem zasedání a ve kterém jsou shrnuty názory mladých lidí na probíranou problematiku. Toto usnesení se poté dostane na vyšší místa a může posloužit jako inspirace pro lidi kompetentnější. V závěru zasedání (tj. v neděli 18. 11. 2012) se v hotelu Fusion uskutečnila debata s kandidáty na prezidenta ČR. Této debaty se zúčastnili čtyři kandidáti. Jmenovitě: Přemysl Sobotka, Jiří Dienstbier mladší, Vladimír Dlouhý a Jana Bobošíková. Kandidáti se vyjadřovali k problémům, které se týkají mladých lidí. Debata to byla zajímavá a také poučná.
V pondělí se delegáti odebrali na ofi ciální zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže, které se konalo v prostorách PS ČR. Na tomto ofi ciálním meetingu se řešilo především usnesení NPDM, volby do rady a předsednictva NPDM (potažmo nejužšího vedení) a v neposlední řadě také certifi kace parlamentů na nižších úrovních. Do rady NPDM, což je orgán vyšší, byl za kraj Vysočina znovuzvolen Jakub Hruška z Gymnázia Třebíč. Do předsednictva NPDM, což je orgán nižší, byla za kraj Vysočina zvolena Kristýna Šoukalová z Hotelové školy v Třebíči. Funkci předsedy NPDM obhájil jako poprvé v historii Vlastimil Navrátil ze Zlínského kraje.
Třebíčský studentský parlament obdržel od Národního parlamentu dětí a mládeže certifi kaci parlamentů typu B. Jedná se o nejvyšší možné ocenění mládežnické samosprávy, které lze v České republice obdržet, tudíž je to pro náš parlament obrovský úspěch, který nás bude jistě motivovat k další práci.