Projev 1. místopředsedkyně Senátu na pietní akci k 68. výročí vypálení obce Ploština

Vážení,

 jako každý rok se scházíme, abychom společně uctili památku obětí nacistické zvůle.

Zbytečná, krutá smrt nikdy nepřestane bolet rodiny obětí, nikdy nepřestane vyvolávat hluboký smutek a dojetí v nás ostatních, potřebu poklonit se jejich památce.

Za její udržování patří dík starostům a starostkám, zastupitelstvům, Sdružení vypálených obcí, zastupitelům kraje, Svazu bojovníků za svobodu, Armádě ČR a vám všem, kteří jste dnes přišli.

Pietní shromáždění by také měla být zamyšlením nad tím, co je odkazem umučených, jak zabránit tomu, aby se nikdy a nikde nic podobného neopakovalo.

Proto si musíme být vědomi toho, že svoboda a demokracie, ani mírový vývoj nejsou samozřejmostí.

Svět opět haraší zbraněmi. Je to jen spolupracující Evropa a mezinárodní společenství, které má sílu zabránit opakování válečných tragédií!

To je odkaz umučených, který máme povinnost naplnit, aby jejich oběť nebyla marná.

 Čest jejich památce.