Projevy

Stenografický záznam A. Gajdůškové z 25. schůze Senátu PČR - církve a náboženské společnosti

 

1. 10. 2014 / 25. schůze Senátu v 9. funkčním období - Vystoupení na plénu Senátu A. Gajdůškové k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

 

1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková:  Vážená paní předsedající, paní kolegyně, páni kolegové.

Jenom tři základní fakta. Ten první fakt je, že jsme v 1. čtení u senátního návrhu zákona, což znamená, že veškeré legislativní výhrady, veškeré připomínky na formulace máme v této chvíli před sebou, pokud posuneme návrh zákona do výborů, kde se samozřejmě dá tento návrh dopracovat.

Druhý fakt – církve a náboženské společnosti jsou bez ohledu na zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi financovány státem. Jejich činnost, ať už je to vzdělávání, zdravotní činnost v sociální oblasti, je do vysoké míry financována také z veřejných peněz. A to je fakt, kterého si církve a náboženské společnosti byly vědomy a jsou vědomy. A proto tedy přistoupily na dohodu, která byla uzavřena a odsouhlasena jak s představiteli sociální demokracie a ANO a představiteli církví a náboženských společností při jednání v průběhu sestavování koaliční vlády.

A ta dohoda zní takto – já teď cituji ze zápisu ze 7. 2. 2014, který odsouhlasily obě dvě strany: "Církve souhlasí s tím, aby jejich pravidelné účetní závěrky a výroční zprávy, které zasílají na ministerstvo kultury, byly veřejně dostupné. Souhlasí se změnou zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Potvrzují, že byla učiněna dohoda, že budou iniciovat a podporovat změnu tohoto zákona. Dále souhlasí, že výroční zprávy církví budou doplněny z informací o výši prostředků plánovaných pro zajištění veřejných služeb."

Toto je ve stručnější verzi, zopakované ještě v závěrech toho zápisu jako mediální výstup z jednání toho 7. února. Naplnit tuto dohodu mělo ministerstvo kultury, a to i na požadavek pana premiéra. Bohužel se tak nestalo. Senát tedy se, pokud tak odsouhlasíme na návrh některých senátorů, ujme té role, aby tuto dohodu naplnil. A nejde skutečně o nic jiného než ohledání kompromisů, než o naplnění toho, o čem zde byla řeč, dobrých mravů. O naplnění toho, co si žádá široká veřejnost včetně věřících, ke kterým se počítám také. Aby hospodaření s veřejnými prostředky bylo transparentní. A církve to vnímaly, a proto na tuto dohodu přistoupily. A já jsem přesvědčená o tom, že to bude ku prospěchu celé veřejnosti.

A ještě repliku, kterou zde slyším, na připomínku o tom srovnávání s restitucemi. Tady je potřeba říci, že v případě zákona číslo 428/2012, o majetkovém vyrovnání s církvemi, se nejedná o restituce tak, jak byly všechny restituce předešlé. Jedná se o komplex vzájemně propojených a neoddělitelných institutů. A je potřeba připomenout, že i kdybychom chtěli srovnávat s restitucemi, tak každá restituční vlna, každé restituční řešení bylo jiné. Na to není šablona, na to není standard.

Návrh zákona, který v této chvíli předkládáme, vám odsouhlasím. Možná není dokonalý. Jsme si toho vědomi. Já jsem ten návrh poslala církvím a náboženským společnostem spolu s tím, že jsme samozřejmě jako předkladatelé připraveni se bavit o jeho detailech.

Nicméně jsem přesvědčena o tom, že zákon by měl být postoupen výboru k projednání a že je potřeba, aby tato norma tady byla. Nelze souhlasit s tím, že budeme nechávat na dobrovolnosti či nedobrovolnosti, co se děje s veřejnými prostředky. A myslím si, že není ani v zájmu církví, aby zamlžovaly to, jak s těmito prostředky nakládají. Já jsem přesvědčena o tom, že v oblasti sociální, zdravotní, vzdělávání se mají církve i čím chlubit. A nechť tak tedy fungují. A veřejnost má právo o těch věcech vědět. A k tomu směřuje tento zákon.

Celá debata dostupná zde