Alena Gajdůšková byla zvolena místopředsedkyní správní rady Univerzity T. Bati ve Zlíně

Alena Gajdůšková byla v pátek 25. 4. 2014 zvolena místopředsedkyní správní rady Univerzity T. Bati ve Zlíně. „Členkou správní rady jsem už druhé funkční období, kromě toho jsem členkou vědecké rady Fakulty multimediálních komunikací. 

Stála jsem u vzniku Univerzity ve Zlíně a po celou dobu podporuji její rozvoj, který je důležitý jako významná součást vysokoškolského vzdělávání v ČR i vzhledem k významné mezinárodní spolupráci, kterou UTB prosazuje.

Činnost UTB je také důležitá pro náš region vzhledem k množství pracovních míst. Vysoká škola úrovně UTB má také velký potenciál podpory a vzniku  inovativních firem, vzniku klastrů, tedy dalšího rozvoje  kraje,“ řekla A. Gajdůšková po volbě.