Mírová dividenda za Ploštinu i Prlov

30. 4. 2014 / Před několika dny jsem se jako každý rok zúčastnila vzpomínky na tragédii Ploštiny a Prlova, které byly oběťmi nacistického násilí v posledních dnech 2. světové války. Tohle vzpomínání na 69 let staré události se nyní překrývá s volebním bojem o křesla v Evropském parlamentu.

Obě věci mají hlubší souvislost.  Evropská integrace je mírovou dividendou, reakcí Evropy na těch 40 miliónů mrtvých za II. světové války, i obětí z vypálených obcí Valašska.

Poválečná evropská integrace nejdříve odstranila ohniska možných válečných střetů. Třeba toho „věčného a dědičného“ konfliktu francouzsko-německého. Už na počátku evropské integrace byl viditelný hospodářský prospěch: Během realizace Marshallova plánu, kdy vznikal princip mírového soužití. Evropská unie je výsledkem. Nám se až po třech generacích povedlo připojit se k tomuto procesu rozšiřování platnosti pravidel mírového soužití. Znamenalo to pro nás kvalitativní změnu k lepšímu.

Zabývám se tím, co nám tahle mírová dividenda přináší. Účastním se i debat o evropských dopravních koridorech – jeden z nich nám přinese prospěch i na Zlínsku. Od vzpomínky na oběti na Ploštině se musím přesunout k jednáním o regionální politice a zpět ke kampani k volbám do Evropského parlamentu. Právě v těchto volbách bychom měli hlasovat s uvědoměním toho, jaký historický skok jsme na pozadí tragické válečné historie udělali a co pro nás členství v klubu nejvyspělejších zemí světa znamená.

Ve své kanceláři ráda přijmu všechny, kteří chtějí další debatu o tom, co pro nás evropská integrace znamená. Právě ona mírová dividenda není prázdné slovo. I regionální prospěch funguje jen v míru a ve společenství partnerů. I náš dopravní koridor vede odněkud někam, spojuje části Evropy tak, abychom z toho měli prospěch i u nás.

Alena Gajdůšková