Práce v regionu je základem spokojenosti obyvatel

18. 9. 2014 / Náš region byl základnou pro obrovskou mezinárodní síť Baťových závodů, která po nástupu komunizmu vzala za své. Přesto máme možnost tyto mezinárodní sítě opět oživit a pro náš region tak získat nové impulzy. Zlínsko je také centrem řady tradičních činností, ať už je to produkce slivovice ve Vizovicích, nebo lázeňství v Kostelci u Zlína..

Kde se dobře daří, tam ...je práce

Náš region byl základnou pro obrovskou mezinárodní síť Baťových závodů, která po nástupu komunizmu vzala za své. Přesto máme možnost tyto mezinárodní sítě opět oživit a pro náš region tak získat nové impulzy. Zlínsko je také centrem řady tradičních činností, ať už je to produkce slivovice ve Vizovicích, nebo lázeňství v Kostelci u Zlína. Slivovici firmy Jelínek (s lokálními specifiky) bylo nutné ošetřit na evropské úrovni a zajistit její pozici na trhu. Lázeňství kolem Zlína, tedy mimo Luhačovice, nejdřív zaniklo, než se ukázalo, že má značný hospodářský potenciál. U řady z těchto iniciativ jsem byla a podpořila je i mimo svůj volební obvod.

Jednám centrálně, pomáhám lokálně

Existuje řada politických impulzů, jednání a aktivit, které se nedají dělat na místě, které pak z nich má prospěch. Vyjednat záležitosti užitečné pro můj volební obvod bývá složitá věc. K tomu se musím bavit s političkami a politiky z okolního regionu, s politiky a odborníky na celostátní úrovni, musím se zapojit do evropských debat, kde se jedná o značné finanční prostředky, ale musím i navštěvovat zdánlivě daleké země. Tam jde o odbytiště našich produktů či zprůchodnění možných investic u nás doma. Není to lehký život, i když to – viděno povrchně – vypadá jako nějaké cestování prominentních politiků.

Bez spojení není nejen velení

A opakovaně musím podtrhnout, že produkce doma potřebuje i dopravní infrastrukturu a proto mne zajímá urychlená realizace silničního spojení R49. Neměla by to být silnice, která krajinou jen vede, ale měla by v krajině mít i vhodné výjezdy a vjezdy. Velký projekt tak potřebuje nejen lobby na celostátní úrovni, ale také detailní pozornost vůči lidem doma. Co potřebují? To se ovšem mohu dozvědět nejen z papírů, ale také od každého vás. Proto budu velmi ráda pokud mne navštívíte.