Rušení malých pošt nesmí lidi poškodit

16. 1. 2014 / Pošta v obci by neměla být luxusem, ale jednou ze základních služeb, kterou stát poskytuje občanům. Sociální demokracie šla do voleb se slibem zachování dostupných a funkčních veřejných služeb jako s jednou ze svých priorit.

„Znepokojeně sledujeme tzv. optimalizaci sítě poštovních služeb, pod kterou se fakticky skrývá postupné plošné rušení malých venkovských pošt. S tím se rozhodně smířit nehodláme. Chceme zachovat dostupnou síť poštovních služeb, a to i v menších městech a obcích,“ řekla senátorka Alena Gajdůšková.

Podle ní nejde přece jen o doručování zásilek, ale jak připomněla, pobočky České pošty plní další důležitou funkci, jako jsou kontaktní místa CzechPointu pro ověřování podpisů, vydávání nejrůznějších úředních potvrzení a rovněž výplata důchodů či dalších dávek sociální státní podpory.

„Z toho vyplývá, že pobočka pošty blízko bydliště je hodně důležitá především pro naše seniory, kterých neustále přibývá. Ti nemají možnost si jen tak sednout do auta a zajet si do většího města vyřídit potřebné doklady. Rozhodnutí o zrušení pošty v jejich obci bude mít pro ně dalekosáhlé důsledky, které jakoby odpovědní pracovníci České pošty s vidinou úspor nebrali v potaz,“ soudí senátorka.

Pobočka pošty na stabilní adrese bývala pro občany svým způsobem jistotou nejen na vsi, ale i ve městech. Proto i vystěhování pošty z centra velkého města a její přemístění do méně dostupného místa, jako se to děje teď například ve Zlíně, může být krokem, který se podle Gajdůškové nevyplatí ani poště, ani samotnému městu, jež má mít na paměti v první řadě službu občanům. Domnívá se, že by přitom možná stačilo zvážit možnost zřídit podatelnu v dříve obvyklém místě.

Dříve každá správná obec chtěla mít školu, kostel, doktora, knihovnu a také poštu. Podle toho se měřila kvalita života v místech. Úsporná opatření už dávno přinutila především menší obce z nároků slevit. „Bohužel. Nicméně vše, tedy i šetření je třeba dělat s rozmyslem a jen tam, kde je to rozumné a účelné. ČSSD proto využije všech svých sil k tomu, aby k plošnému rušení malých pošt nedošlo,“ uzavřela Gajdůšková.