Tiskové zprávy

Česká republika je letos hostitelem 25. ročníku soutěže mladých vědců ze zemí Evropské unie EUCYS – European Union Contest for Young Scientists

20. 9. 2013 / Česká republika je letos hostitelem 25. ročníku soutěže mladých vědců ze zemí Evropské unie EUCYS – European Union Contest for Young Scientists.  Jejím cílem je propagace vědy mezi mladými a snaha o to, aby s některým vědním oborem spojili svou profesní dráhu.

První místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková přijme v Senátu mladé talentované vědce v neděli 22. 9. 2013 a týž den se i setká se zástupci organizačního týmu, členy poroty a dalšími hosty soutěže.

Soutěž je otevřena soutěžícím ze všech členských zemí Evropy a z těch zemí, které jsou asociovanými partnery 7. rámcového programu. Do soutěže se mohou prostřednictvím národních organizátorů přihlásit studenti od 14 do 21 let. Podmínkou pro účast je vítězství v národních soutěžích. ČR pravidelně zastupují vítězové soutěže SOČ - Studentské odborné činnosti.

Projekty ze všech vědních oborů bez omezení mohou být individuální, nebo týmové. Vědecké týmy mohou mít nejvýše tři členy. Každá účastnická země může vyslat maximálně tři projekty a šest studentů.

Projekty se předkládají v písemné formě a během samotné soutěže pak musejí řešitelé svou práci obhájit před porotou, která je složená z předních evropských vědců. Letos jí předsedá Henrik Aronsson ze švédské Univerzity Göteborg, jehož oborem je fyziologie rostlin.

Samotná soutěž probíhá na Holešoviském výstavišti od čtvrtka do pondělka. Pro veřejnost bude otevřená od soboty.

Ocenění studenti získávají vedle finančních odměn i možnost odborných stáží v prestižních vědeckovýzkumných institucích. Vítězové se mj. zúčastní předávání Nobelových cen ve Stockholmu.