Tiskové zprávy

Česko je v ochraně spotřebitelů v rámci EU mezi pěti nejhoršími. Příležitostí je výměna zkušeností

V Senátu se konal seminář na téma „Ochrana spotřebitelů v rámci jednotného vnitřního trhu“. Pořádala ho europoslankyně Olga Sehnalová spolu s Alenou Gajdůškovou, první místopředsedkyní Senátu.

 

Hlavním cílem akce bylo podnítit debatu ohledně zlepšení spolupráce v oblasti ochrany spotřebitelů a představit nejnovější plány Evropské komise.

„Cílem spotřebitelské politiky EU je zajistit v rámci jednotného trhu rovné podmínky pro společnosti i spotřebitele. Ani sebelepší evropská či národní legislativa na ochranu spotřebitele nepomůže, není-li účinně vymáhána. Česká republika je bohužel podle průzkumu Evropské komise v podmínkách spotřebitelů v rámci členských států EU na nelichotivém pátém místě od konce. Příležitost proto vidím v posílení výměny zkušeností. Z toho důvodu jsem sezvala aktéry v oblasti ochrany spotřebitele, kteří by měli úzce spolupracovat na zajištění dodržování pravidel a řešení přeshraničních případů porušování práva EU,“ vysvětluje europoslankyně Olga Sehnalová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu a stínová zpravodajka revize směrnice o nekalých obchodních praktikách v EU.

„Jednotný vnitřní trh je jeden z nejhmatatelnějších výdobytků pozitiv evropské integrace. Znamená to, že každý občan kteréhokoli členského státu má nárok na kvalitní služby a výrobky, na ochranu spotřebitele ve stejných standardech ve všech členských zemích EU. Pro nás, jako novou členskou zemi, je to o to důležitější, protože ne všichni naši obchodníci se skutečně odpovídajícím způsobem vůči našim zákazníkům chovají,“ upozorňuje 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková.

Semináře se zúčastnili hosté reprezentující kompletní řetězec subjektů, které jsou zapojeny do problematiky ochrany spotřebitele na evropské i národní úrovni. Za tvůrce pravidel v České republice Ivana Kocová, ředitelka odboru technické harmonizace a spotřebitelské legislativy Ministerstva průmyslu a obchodu. Evropskou legislativní úroveň představila Marie-Paule Benassi, vedoucí Oddělení pro vymáhání spotřebitelských práv a Evropská spotřebitelská centra Evropské komise. Právě Evropská komise nedávno otevřela veřejnou konzultaci na téma zlepšení spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele, do které se až do konce ledna mohou zapojit všichni občané EU. S pohledem dozorových orgánů, které kontrolují uplatňování pravidel v praxi, seznámil účastníky Michael Maxa, ředitel Sekce techniky, mezinárodní spolupráce, služeb a ochrany spotřebitele České obchodní inspekce.

Záznam tiskového briefingu najdete na webu Senátu: http://senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=120

Eva Davidová, 28.01.2014