Tiskové zprávy

Implementace Pražské vize

 

Společný dopis členů parlamentů zemí NATO Baracku Obamovi při příležitosti 4. výročí jeho pražského projevu z r. 2009

Praha, 4. dubna 2013

Vážený pane prezidente,

Při příležitosti čtvrtého výročí Vašeho průlomového pražského projevu Vám srdečně blahopřejeme ke znovuzvolení prezidentem Spojených států amerických.

Před čtyřmi lety jste v Praze předložil vizi světa bez jaderných zbraní, která dala novou naději nám všem, kdo usilujeme o lepší budoucnost lidstva. Tato vize byla vřele uvítána mezinárodním společenstvím a dále podpořena v prohlášeních vysokých představitelů třinácti zemí NATO, včetně Belgie, Kanady, Francie, Německa, Itálie, Nizozemí, Norska, Polska, Velké Británie a Spojených států; a také Ruska. Vnesla tolik potřebný svěží vítr do snah o odzbrojení. Bylo povzbuzující sledovat, jak jste během svého prvního funkčního období přetvářel tuto vizi v konkrétní kroky, jako vyjednání smlouvy Nový START s Ruskem nebo přijetí nové jaderné strategie, která snižuje roli jaderných zbraní, posiluje nejaderné aspekty regionálních bezpečnostních struktur a zavazuje USA k obsáhlému národnímu programu výzkumu a vývoje na podporu dalšího pokroku ke světu bez jaderných zbraní.

Jako členové parlamentů ze zemí NATO si ceníme závazku Spojených států podporovat bezpečnost svých spojenců a uznáváme jejich významnou roli v této oblasti. Vzhledem k vyhlídkám na další šíření jaderných zbraní, riziku, že by jaderná zbraň mohla být použita nestátními aktéry, a nástupu nových bezpečnostních výzev vyžadujících globální spolupráci, je čím dál jasnější, že jaderný status quo je neudržitelný a že dosáhnout světa bez jaderných zbraní se stalo naléhavou potřebou. Proto vítáme, že se NATO ve své strategické doktríně zavázalo k „vytvoření podmínek pro svět bez jaderných zbraní“, a společně s našimi vládami budeme pracovat na tom, abychom vydláždili cestu k tomuto cíli podporou mechanismů a kroků v rámci NATO směřujících k dosažení bezpečnosti bez jaderných zbraní.

Vážený pane prezidente,

Ve svém prvním funkčním období jste obdržel Nobelovu cenu míru za to, že jste se chopil vize, která odemkla dveře ke světu bez těch nejničivějších zbraní, které lidstvo kdy vidělo – zbraní, které jste sám nazval „nejnebezpečnějším dědictvím Studené války“. Ve vašem druhém období máte šanci psát dějiny tím, že skrze tyto dveře provedete svět.

Vyzýváme vás, abyste využil výročí svého pražského projevu a podnikl další významné redukce jaderného arzenálu, abyste společně s ostatními stálými členy RB OSN pokračoval v práci na procesu zahájeném v roce 2010 na Hodnotící konferenci ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní; abyste zkoumal a dále rozvíjel podmínky a struktury kooperativní bezpečnosti, která by podpořila nastolení světa bez jaderných zbraní, a abyste se v dobré víře účastnil multilaterálních jaderně odzbrojovacích procesů, zejména zasedání vysoce postavených představitelů, které proběhne v OSN v New Yorku v září tohoto roku, a také otevřené pracovní skupiny, která letos zasedne v Ženevě s cílem „rozvíjet návrhy pro pokrok v multilaterálních jaderně-odzbrojovacích jednáních vedoucích k dosažení a udržení světa bez jaderných zbraní“.

V roce 2009 jste v Praze řekl: „Jako jediná jaderná mocnost, která kdy použila jadernou zbraň, mají Spojené státy morální povinnost jednat. V tomto úsilí nemůžeme uspět sami, ale můžeme ho vést, můžeme ho začít.“ Vyjadřujeme plnou podporu Vaší vizi světa bez jaderných zbraní a zavazujeme se, že se připojíme k Vašemu úsilí. Povzbuzeni Vaší výzvou „ignorovat hlasy, které nám říkají, že se svět nemůže změnit“ se k Vám připojujeme v další Sametové revoluci – té, která zbaví svět posledního pozůstatku Studené války. Za podpory veřejného mínění, které sdílí náš společný cíl; ve spolupráci s našimi kolegy z parlamentů po celém světě; a za podpory sítě Členů parlamentů za nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení (PNND), budeme prosazovat konkrétní opatření pro nešíření a odzbrojení, vedoucí k bezpečnému světu bez jaderných zbraní.

Společně toho můžeme dosáhnout za našeho života.

S úctou,

Senator Alena Gajdůšková, 1st Vice-President the Senate of the Parliament of the Czech Republic 

Senator Zdeněk Berka, Czech Republic

Senator Jaroslav Doubrava, Czech Republic, Vice-Chair of the European Affairs Committee, Member of the Czech Delegation to IPU

Senator Jaromír Jermář, Czech Republic

Senator Miroslav Krejča, Czech Republic, Chair of the European Affairs Committee

Senator Hassan Mezian, Czech Republic, Member of the Committee for Foreign Affairs, Defence and Security

Senator Eva Syková, Czech Republic

Radek John, MP, Czech Republic

Kateřina Konečná, MP, Czech Republic, Vice-Chair of the Foreign Affairs Committee

 

Dirk Van der Maelen, MP, Belgium, Vice-Chair of the Foreign Relations Committee, Deputy Member of the National Defence Committee

 

James Bezan, MP, Canada, Chair of the Canada House of Commons Committee on National Defence

Paul Dewar, MP, Canada, Vice-chair of Canadian House of Commons Standing Committee on Foreign Affairs and International Development

 

Mogens Lykketoft, MP, Denmark, Speaker of the Danish Parliament, Former Minister for Foreign Affairs

Zenia Stampe, MP, Denmark, Member of the Defence Committee, Member of the Danish Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

Tõnis Kõiv, MP, Estonia, Head of the Estonian Delegation to IPU, Member of the European Union Committee

 

Hans-Josef Fell, MP, Germany, Member of the Bundestag Committee on the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety

René Röspel, MP, Germany, Alternate Member of the Bundestag Committee on the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety

Paul Schäfer, MP, Germany, Member of the Defence Committee, Member of the German Delegation to NATO Parliamentary Assembly

Ulla Schmidt, MP, Germany, Vice-Chair of the German Delegation to NATO Parliamentary Assembly, Former Federal Minister for Health

Uta Zapf, MP, Germany, Chair of the Bundestag Subcommittee on Disarmament, Arms Control and Non-proliferation, Member of the German Delegation to the OSCE Parliamentary Assembly

 

Benedek Jávor, MP, Hungary

Vilmos Szabo, MP, Hungary, Member of the Committee on Foreign Affairs, Former State Secretary of the Ministry of Foreign Affairs

 

Birgitta Jónsdóttir, MP, Iceland, Member of the Iceland Delegation to NATO Parliamentary Assembly

 

Hallgeir Langeland, MP, Norway, Member of the Norwegian Delegation to the Assembly of Western European Union

Truls Wickholm, MP, Norway, Member of the Norwegian Delegation to the Inter-Parliamentary Union

 

Maria Ritomska, MP, Slovakia, Member of the Foreign Affairs Committee

 

Caroline Lucas, MP, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

 

Graeme Dey, Member of Scottish Parliament, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

James Dornan, Member of Scottish Parliament, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Annabelle Ewing, Member of Scottish Parliament, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Linda Fabiani, Member of Scottish Parliament, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Kenneth J Gibson, Member of Scottish Parliament, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Rob Gibson, Member of Scottish Parliament, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Member of the Scottish Parliament Cross-Party Group on Nuclear Disarmament

Bill Kidd, Member of Scottish Parliament, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Co-Convener of the Scottish Parliament Cross-Party Group on Nuclear Disarmament

John Mason, Member of Scottish Parliament, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Joan McAlpine, Member of Scottish Parliament, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Stewart Stevenson, Member of Scottish Parliament, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Kevin Stewart, Member of Scottish Parliament, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Member of the Scottish Parliament Cross-Party Group on Nuclear Disarmament

Sandra White, Member of Scottish Parliament, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Member of the Scottish Parliament Cross-Party Group on Nuclear Disarmament