Tiskové zprávy

Je potřeba tzv. rodinných soudů

5. 9. 2014 / Česká strana sociální demokratická vznesla na páteční tiskové konferenci požadavek ke vzniku rodinných soudů. O důležitosti a případné podobě rodinných soudů hovořily místopředsedkyně strany Alena Gajdůšková a Iva Jermanová, prezidentka asociace českých právniček.

Alena Gajdůšková se zmínila o potřebě soudů, které by fundovaně a s týmem odborníků řešili problémy týkající se dětí. „Dalším požadavkem je poskytnout dítěti advokáta ex offo v případě, že se stane účastníkem soudního řízení. Současný stav, kdy dítě na advokáta nárok nemá, je absurdní.“

„Není dostatek odborníků, které by rozhodující soudce pro danou rodinnou záležitost měl k dispozici. Na psychologické posudky se často čeká 8 až 9 měsíců, což v životě dítěte představuje téměř celý školní rok.“ dodala advokátka Iva Jermanová.

Rodinné soudy by měly být obsazené soudci, kteří budou nejen odborníky v oblasti rodinného práva, ale též budou schopni komunikace mezi jednotlivými stranami.