Tiskové zprávy

Tisková zpráva A. Gajdůškové: Požadujeme navýšení platů učitelů a odmítáme údajně chystané zrušení odpočitatelné položky na celoživotní vzdělávání

16. 5. 2014 / Vzdělávání je pro sociální demokracii skutečně prioritou. Požadujeme tedy navýšení platů učitelů, jak to bylo formulováno ve vládním programu a koaliční smlouvě, a odmítáme údajně chystané zrušení odpočitatelné položky na celoživotní vzdělávání.

Zároveň navrhuji, aby byla také obnovena pracovní skupina pro podporu systému celoživotního vzdělávání, která bude složená ze zástupců tří resortů MPSV, MŠMT a MPO tak, abychom posílili zaměření investic do lidí, jako podmínky pro vytvoření znalostní společnosti a konkurenceschopnosti.

Vzdělávání je pro sociální demokracii skutečně prioritou. Požadujeme tedy navýšení platů učitelů, jak to bylo formulováno ve vládním programu a koaliční smlouvě, a odmítáme údajně chystané zrušení odpočitatelné položky na celoživotní vzdělávání. Zároveň navrhuji, aby byla také obnovena pracovní skupina pro podporu systému celoživotního vzdělávání, která bude složená ze zástupců tří resortů MPSV, MŠMT a MPO tak, abychom posílili zaměření investic do lidí, jako podmínky pro vytvoření znalostní společnosti a konkurenceschopnosti.

Uvědomujeme si význam vzdělávání pro prosperitu a konkurenceschopnost společnosti. Chceme-li být vzdělanostní společností a zajistit hospodářský rozvoj, pak musíme do vzdělání investovat. Soc. dem. požaduje navýšení platů učitelů jako je tomu u ostatních pracovníků ve veřejném sektoru. Je třeba připomenout, že učitelé jsou nejhůře placenými vysokoškoláky v ČR. Z šetření OECD vyplývá, že učitel vysokoškolák u nás vydělá za svou kariéru polovinu toho, než jiný vysokoškolák neučitel. To samo neodpovídá požadavkům na vzdělávání a neodpovídá to ani zájmu společnosti, kterým je, aby učitelé byli ti nejlepší z nejlepších. Protože jinak nemají našim dětem co dát, a proto i výsledky ve vzdělávání nejsou takové, jaké by měly být, a jaké bychom jako společnost pro budoucí prosperitu a konkurenceschopnost potřebovali.

S tím souvisí i požadavek na celoživotní vzdělávání. Z ministerstva financí prosákly informace, že ministerstvo připravuje návrh na zrušení nákladů na celoživotní vzdělávání jako odpočitatelnou položku k dani. To jde naprosto proti zájmu společnosti. Je důležité, aby si lidé zvyšovali kvalifikaci a aby firmy investovaly do vzdělávání svých zaměstnanců. V mezinárodním srovnání mají Češi nižší produktivitu práce než je tomu třeba u Řeků nebo Slováků. Dá se dovozovat, že je to právě důsledek ne zrovna dobré organizace práce, ale právě také neschopnosti a malých investic do dalšího vzdělávání.

 

Zdroj: Sekretariát 1. místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůškové, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.