Tiskové zprávy

Tisková zpráva ke stávkové pohotovosti ve fy KRODOS BUS a.s.

„Zaměstnavatelé nutí řidiče porušovat zákoník práce, jde o bezpečnost“, zní z ČSSD

Sociální demokraté podporují požadavky řidičů hromadné dopravy firmy KRODOS BUS a.s., pro které vyhlásili stávkovou pohotovost po odmítnutí podpisu již dojednaného dodatku kolektivní smlouvy.

V uplynulém týdnu se s předsedou Miroslavem Lipnerem, který je zároveň i členem předsednictva Odborového svazu dopravy zvoleným za Zlínský kraj a vedením odborové organizace firmy setkala poslankyně Alena Gajdůšková a místostarosta Kroměříže Karel Holík. „Jsem moc ráda, že se nám, sociálním demokratům, v minulosti podařilo nařízením vlády zvýšit příjmy řidičů v hromadné dopravě. Přesto jejich výplaty neodpovídají odpovědnosti a náročnosti jejich práce a je tristní, že jejich výše je dána neúměrným množstvím přesčasových hodin. Ti lidé si pořádně neodpočinou, trpí jejich rodiny. Zaměstnavatelé nutí své zaměstnance porušovat zákoník práce a další předpisy z oblasti BOZP, zejména pokud se týká překračování délky směn, nedodržování povinné doby odpočinku mezi směnami a řešit je potřeba i tzv. čekací doby. Problémem je také chybějící nebo nedostatečné zázemí na konečných zastávkách. To vidím i jako překážku pro získání nových pracovníků, zejména žen, pro tuto jinak velmi zajímavou a potřebnou profesi,“ říká k tomu poslankyně.

Dopravci poskytují veřejnou službu a do vysoké míry jsou placeni z veřejných peněz. Jejich zaměstnavatelé, ale i objednatelé jako je kraj, by se měli starat o férové ohodnocení jejich práce a lepší pracovní podmínky. „Na pracovních podmínkách a dodržování bezpečnosti práce také závisí bezpečnost provozu. Veřejná správa proto má právo, a podle mého povinnost, požadovat po dopravcích odpovídající pracovní podmínky pro řidiče,“ dodává Gajdůšková. Se současným stavem není spokojen ani kroměřížský místostarosta Karel Holík. „Město Kroměříž každý rok dotuje linkovou autobusovou dopravu částkou ve výši cca 3 mil. Kč, od dopravců bych tak očekával zajištění důstojných podmínek pro tak klíčové zaměstnance, jakými řidiči bezesporu jsou,“ uvedl Holík.

Výsledkem jednání s odbory je i dohoda o dalším jednání s vedením Odborového svazu dopravy o systémovém řešení čekacích dob. Poslankyně také slíbila zvednutí požadavku vůči Zlínskému kraji na zajištění dostatečného sociálního a hygienického zázemí na konečných zastávkách. Kraj by se měl spolu s obcemi také podle ní postarat o bezpečnost na konečných, kde chybí točny. „Na konečných zastávkách se musí autobusy nějak otáčet a přitom ve spoustě případů nejsou vybudovány točny. Autobusy se pak musí otáčet na křižovatkách za plného provozu a za jakéhokoliv počasí. Přitom veškerá odpovědnost v případě nehody jde za řidičem“ upozorňuje k tomu Miroslav Lipner.