Tiskové zprávy

Vystoupení Jana Hamáčka a Ondřeje Veselého v Poslanecké sněmovně PČR při jednání o žádosti vlády ČR o vyslovení důvěry

Místopředseda vlády ČR, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí Jan Hamáček:

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, od voleb do Poslanecké sněmovny uplynulo téměř devět měsíců. A já tu dnes stojím před vámi, zástupci českých občanů, a žádám vás, abyste dali důvěru vládě, která vznikala tyto dlouhé měsíce. Je to vláda, díky které v České republice skončí nestabilita, která trvala příliš dlouho a neprospívala ani občanům, ani politice, ale ani našemu hospodářství.

Vláda s důvěrou je něco, co předpokládá naše Ústava, a její sestavení by mělo být cílem všech politických stran, které uspěly ve volbách a zasedly v parlamentu. Česká sociální demokracie se této své zodpovědnosti nezřekla. Vyjednali jsme dobré podmínky pro vstup do vlády a to rozhodnutí jsme nechali na všech našich členech. Stranické referendum o vstupu do vlády, které jsme mimochodem použili jako první v polistopadové historii, koaliční vládu podpořilo. Díky tomu bude mít Česká republika vládu, jejíž program obsahuje celou řadu levicových prvků. A sociální demokracie dohlédne na to, aby ty závazky byly naplněny. Nejde jenom o ty naše klíčové body, které jsme představili, jako je proplácení prvních tří dnů nemocenské, zvýšení rodičovského příspěvku na 300 000 korun nebo zálohované výživné. Jde o to, aby se nám všem v naší zemi dobře žilo, aby se na hospodářském růstu, který zažíváme, podíleli všichni lidé, aby všichni měli prospěch z toho, že se naší republice daří, protože je to v první řadě sociální nespravedlnost, která přináší nestabilitu, a kvůli ní pak roste extremismus a nedůvěra ve státní instituce.

V naší zemi stále existují nepřiměřeně velké rozdíly jak mezi regiony, tak mezi městy a venkovem. Jsou to rozdíly v životních podmínkách, ve službách i v platech. Je to nefér a ohrožuje to soudržnost společnosti. Lidé v naší zemi mají právo se cítit bezpečně a spokojeně na místě, které si vybrali ke svému životu. A je úkolem státu zajistit, aby v Česku neexistovala lepší místa pro bohaté a horší místa pro chudé. Lidé musejí cítit, že stát je tu pro ně, že je neopustil, a pokud potřebují lékaře, hasiče nebo policii, tak se té pomoci dočkají. Takový je cíl sociální demokracie, a to nejen v této vládě. Je to naplnění práva všech občanů na bezpečí a spokojenost, což znamená dobré bydlení, důstojnou práci, dostupné školy, dobré veřejné služby, kvalitní potraviny a v neposlední řadě také čas na svou rodinu.

Za sociální demokracii vám všem mohu slíbit, že tímto cílem se budeme ve vládě řídit a budeme pracovat pro všechny občany nehledě na jejich majetek či postavení, a proto vás chci požádat o to, abyste této vládě dali důvěru.

 

Poslanec Ondřej Veselý:

Děkuji za slovo. Musím se přiznat, že jsem byl do osmi hodin připraven se přihlásit do diskuse, abych svoje postoje vysvětlil. Nicméně diskuse kolem půlnoci už není něco, co by se dalo lidsky normálně zvládat, takže odpovím Mikuláši Peksovi prostřednictvím pana předsedajícího velmi stručně. Má pozice je velmi těžká. O mně je všeobecně známo, že jsem nepodporoval vstup ČSSD do vlády, snažil jsem se kolegy z ČSSD přesvědčit, abychom tento krok nečinili z mnoha důvodů. Nicméně jsem neuspěl. A bohužel součástí politiky je i to, že když někdo neuspěje, tak porážku musí uznat. Já ji uznávám. Můj názor prohrál v rámci mé mateřské strany. A já si vážím jednak kolegů, kteří přišli v hojném počtu k referendu a odhlasovali vstup do vlády i přes mé osobní přesvědčení. A vážím si obrovsky lidsky člověka, který celou tu věc domlouval, Honzy Hamáčka. A tyto dvě věci mě nakonec vedly k tomu, že dneska pro vládu i přes své osobní hluboké přesvědčení hlas zvednu. Takto jednoduše.