Vystoupení v Poslanecké sněmovně

A. Gajdůšková: Zákon uleví rodinám, které se chtějí starat o své nemocné doma

Projev na 113. schůzi Poslanecké sněmovny 28. července 2021 k zákonu o nemocenském pojištění.

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážení páni ministři,

návrh, který předkládáme, je návrh, jehož schválení, ke kterému věřím, že dojde, to schválení usnadní život rodinám, které se chtějí postarat o své blízké nemocné, těžce nemocné, nebo dokonce nevyléčitelně nemocné. Pokud bude návrh schválen, ve svém důsledku odlehčí i zdravotníkům a systému zdravotnictví.

Jenom rychle připomenu základní ustanovení, které tento návrh obsahuje. Vychází z praxe. Reaguje na to, co se ukázalo po dvou letech, třech letech platnosti zákona, který upravuje ošetřovné, velmi důležité a opravdu chce z praxe usnadnit podmínky rodinám, které postihlo to neštěstí, že někdo z jejich blízkých onemocněl, onemocněl těžce, nebo dokonce nevyléčitelně. Upravuje takzvané dlouhodobé ošetřovné, kde se zkracuje podmínka hospitalizace, a to u těžce nemocných na čtyři dny, dále se zkracuje nebo prodlužuje naopak doba, kdy člověk může zažádat o přiznání dlouhodobého ošetřovného. A úplně se ruší podmínka hospitalizace v případě péče o osobu v nevyléčitelném stavu.

Ošetřovné - to je důležitý princip - se rozšiřuje tak, aby mohl ošetřovné čerpat člen rodiny, který ale nesdílí společnou domácnost. To se v praxi ukazuje jako velmi a velmi důležité a určitě uděláme kus dobré práce, když nastavíme ty podmínky takto.

Třetí část tohoto návrhu, připomínám, je úprava otcovské dovolené. Jde o prodloužení období pro čerpání otcovské dovolené v případě, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvních šesti týdnů života. Dnes čerpá tuto otcovskou dovolenou ode dne porodu a načítá se jenom těch šest týdnů. Pokud by dítě bylo hospitalizováno, už na to ten tatínek nedosáhne.

Je zde pozměňovací návrh paní kolegyně Richterové, se kterým souhlasím a který podporuji. Ten rozšiřuje právo na otcovskou dovolenou z jednoho na dva týdny. Je to v podstatě implementace evropské směrnice, kterou sice trošičku předbíháme čas, ale toto ustanovení v českém právním řádu dřív nebo později by muselo být přijato. Osobně jsem přesvědčena o tom, že je to správně, jenom jsem připravena poté ještě do rozpravy, ve které načtu legislativně technickou úpravu právě k tomuto pozměňovacímu návrhu paní kolegyně Richterové.

Na závěr mi dovolte ještě jednou požádat o podporu návrhu zákona. Opravdu uleví všem rodinám, které se chtějí starat o své nemocné doma. Myslím si, že jim to dlužíme.

Děkuji.