Vystoupení v Poslanecké sněmovně

A. Gajdůšková: Zákon vytváří podmínky i pro rovnost šancí

Projev na 113. schůzi Poslanecké sněmovny 28. července 2021 k zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Vážený pane předsedo, paní ministryně, pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci.

Jsme ve třetím čtení a máme před sebou návrh zákona, který dle mého přesvědčení a přesvědčení sociální demokracie plní to, co by společnost měla dělat. Vytváří podmínky jak se co nejlépe postarat o ty nejmenší děti, a vytváří také ale podmínky pro rovnost šancí. Pro to, aby rodiny dokázaly sladit svoji představu o péči o dítě se svojí představou a cíli při svém kariérním postupu. Tento zákon je velmi potřebný a já doufám, že ho dnes schválíme.

Když dovolíte, chtěla bych poděkovat za kompromis, který byl vytvořen na půdě sociálního výboru Poslanecké sněmovny. Chtěla bych poděkovat za velkou spolupráci Ministerstvu práce a sociálních věcí a chci zvláště a jmenovitě poděkovat kolegyním a kolegům ze sociálního výboru. V prvé řadě Evě Fialové, která se opravdu velmi snažila a má velkou zásluhu na tom, že tento kompromis vznikl. Dále Olze Richterové, Romanovi Sklenákovi, Janě Pastuchově, Věře Kovářové, Pavle Golasowské a Kateřině Valachové, protože tyto poslankyně a tento poslanec jsou předkladateli komplexního pozměňovacího návrhu, který je tím kompromisem, o kterém už moji předřečníci mluvili a já již nebudu sdělovat o čem je, o tom jsme se bavili ve druhém čtení a vy to navíc máte všichni písemně, ale poprosím vás o podporu tohoto komplexního návrhu.

Předem vám moc děkuji.