Vystoupení v Poslanecké sněmovně

Pracovní právo musí být moderní a dostatečně pružné

Projev na 49. schůzi Poslanecké sněmovny dne 29. 5. 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, návrhu zákoníku práce, který máme schválit, představila paní ministryně. Já ale považuji za nutné se ve vztahu k zákoníku práce a předtím, než budeme o něm hlasovat, podtrhnout dvě věci. Ta jedna je oblast, úloha pracovního práva jako takového a ta druhá je význam sociální dohody.

To, jak je zákoník práce, tedy pracovní právo nebo jeho absence důležité, se mnozí v posledních měsících přesvědčili na vlastní kůži. My ostatní zprostředkovaně, když jsme museli řešit a stále řešíme mnohdy existenční problémy pro ty, kteří zůstali mimo ochranu zákoníku práce. Jistě všichni víte, že mluvím o těch takzvaných dohodářích. Někteří z nich přijali tento styl, systém, tuto formu zaměstnávání, protože prostě nechtěli být svazováni klasickým pracovním poměrem, ale také všichni víme, že někteří prostě neměli na vybranou.

Poučení z toho pro nás by mělo být, že pracovní právo musí být moderní a dostatečně pružné. Tak, aby vyhovovalo zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům, aby bylo zvládnutelné i z pohledu státní správy. Zákoník práce tedy musí nastavit spravedlivé uspořádání a vyrovnané vztahy mezi zaměstnanci a jejich zaměstnavateli. Připomínám, že to se týká přes 5 milionů lidí v této zemi. Pro nás, sociální demokraty, je zásadní požadavek, aby v zákoníku práce měli zaměstnanci zakotveno zastání zaměstnanci. Byly v něm také ale kompetence odborů v roli ochrany zájmů zaměstnanců na konkrétních pracovištích a při vyjednávání o výši mezd. Pro zaměstnavatele ale musí být zákoník práce dostatečně pružný tak, aby se nebáli lidi zaměstnávat a nesnažili se zákoník práce obcházet, ať už těmi dohodami nebo švarc systémem.

Ten druhý bod se týká sociální dohody sociálních partnerů. To je zásadní pro oblast pracovního práva. Tripartita, tedy zaměstnavatelé, odbory a vlády, se musí dohodnout, chtějí-li udržet v zemi sociální smír. Sociální smír je vládnutí na základě dohody sociálních partnerů, je princip, na kterém sociální demokracie vždycky stavěla své vládnutí a který je, jak už jsme si dvakrát v historii, novodobé historii České republiky osvědčili, vedl vždycky k návratu země k prosperitě.

Ať už to bylo po té v uvozovkách spálené zemi po Klausově vládě, nebo po krizi po vládách premiérů Topolánka a Nečase. Prostě sociální dohoda, sociální smír, dohoda mezi zaměstnavateli i zástupci zaměstnanců a na té třetí straně ministerstev, vlády to prostě funguje. A to je vidět i nyní. Říkám to proto, že zde máme vládní návrh zákoníku práce, který byl v tripartitě dojednán.

A pak zde máme několik pozměňovacích návrhů mimo tuto dohodu. Zvláště pozměňovací návrh, jehož základním předkladatelem je pan kolega Farský, který podporuje dobrovolnickou činnost, který chce přinést týden volna navíc na práci s dětmi pro jejich vedoucí, bych opravdu velmi a velmi ráda podpořila. Dobrovolnictví podporuji dlouhodobě, protože to je deviza, kterou máme. Uvádí se, že dobrovolnická práce přináší několik miliard nám všem. A ti lidé si skutečně zaslouží, aby měli podmínky pro to, aby tuto svou dobrovolnickou činnost mohli vykonávat. O práci s dětmi není potřeba mluvit, to je oblast, která je velmi zasloužilá. Tento návrh podpořila i naše paní poslankyně, má vzácná kolegyně paní Valachová. Tento pozměňovací návrh ale nebyl tripartitně dojednán. Já jsem se snažila opravdu spojit s představiteli zaměstnavatelů, ale ani neformálně ani mezi čtyřma očima mně nedali souhlas k tomu, abychom tento návrh podpořili. Nepodařilo se mi získat jejich souhlas. Ale dohody se mají ctít. Důvěra mezi sociálními partnery je zásadní podmínkou udržení sociálního smíru. Apeluji proto na vás všechny, abychom i my ctili dohodu paní ministryně a tedy vlády se zaměstnavateli a odbory, že tato předloha zákoníku práce se nebude měnit nad rámec v tripartitě dojednaný.

Chci k tomu ještě poznámku. Návrh pana poslance Farského měl nabýt účinnosti v roce 2021. Je tedy dostatek času tento návrh zvednout a zkusit schválit jinou procedurou, buď při jiné předloze, nebo dát jako poslanecký návrh. A já mám slib paní ministryně i sociálních partnerů, že pokud to takto proběhne, pokud nebude tento pozměňovací návrh nyní schválen, že budeme společně usilovat o to, abychom podmínky pro práci dobrovolníků, pro práci vedoucích při práci s dětmi a mládeži, ať už jsou to dětské a mládežnické organizace, nebo ve sportu, vytvořili co nejlépe v podobě víceméně, jak to navrhuje nyní pan poslanec Farský. Jsem přesvědčena o tom, že ti lidé si to zaslouží. Zaslouží si to i jejich rodiče, zaslouží si to společnost. Věřím, že ani pan poslanec Farský nevzdá svoji iniciativu, prostřednictvím pana předsedajícího, kdyby jeho pozměňovací návrh nyní neprošel. A já znovu říkám, velmi ráda v tom pomohu. Nyní ale ctím dohodu sociálních partnerů jako princip nutný pro sociální soudržnost, tedy prosperitu v naší zemi. A děkuji za pochopení.