Blbá nálada se v alkoholu neutopí

Jsem přesvědčena o tom, že jako společnost máme již dnes povinnost učinit několik zásadních věcí; samozřejmě věc došetřit a udělat opatření pro zabránění jakéhokoliv pokračování nebo opakování.

Bez ohledu na konkrétního viníka, který smrtící látku použil, je již dnes zřejmé, že k takovému množství úmrtí došlo jako důsledek vytváření tzv. malého státu, tedy základního cíle neoliberálů. Umírali lidé a podle informací z nemocnic to nebyli notoričtí pijáci. Další lidé oslepli. Do problémů se dostaly celé rodiny. Nešlo o jeden, dva příklady, které by se daly považovat za trestný čin jednotlivce. Jde o téměř tři desítky mrtvých a to znamená selhání všech kontrolních systémů státu. Stát tedy dnes musí, a to dost rychle, rodinám obětí a poškozeným pomoci.

Metanolová aféra také v celé nahotě odkryla další problém, který v ČR máme: Jde o to, jak snadno dostupný je tvrdý alkohol a jak málo je vnímán jako droga, vytvářející závislost se všemi negativy, co k tomu patří. Výsledek toho je, že máme téměř primát (jsme druzí za Moldávií) ve srovnání věku, kdy děti začínají pít. V ČR je to v 11 letech, tj. v páté třídě základní školy! Stálo by za analýzu, jakou souvislost tento primát má na výsledky ve škole a zda propadání českých žáků na žebříčcích mezinárodního srovnávání v matematice, porozumění psanému textu a v dalších předmětech nemá jednu z příčin i ve faktu zkušenosti dětí s alkoholem. Že jistojistě způsobuje kázeňské problémy, šikanu mezi dětmi, narušení vztahu žák - učitel a jiné problémy v dětských kolektivech není třeba zkoumat, to je zřejmé. Do budoucna pak je rozšířený alkoholismus velmi závažným ohrožením konkurenceschopnosti země v mnoha souvislostech – od malé výkonnosti ekonomiky a malé produktivity práce, přes zatížení zdravotní péče až po zvýšené nároky na sociální záchrannou síť.

Zákaz prodeje tvrdého alkoholu ve stáncích a na tržištích by tedy měl zůstat v platnosti a měl by být důsledně kontrolován a sankcionován stejně jako prodej alkoholu mladistvým. Bude-li třeba, je nutné zvýšit síly i kompetence příslušných orgánů a legislativně zpřísnit sankce za porušení.

Svou úlohu jen do jisté míry splnila média. Veřejnoprávní média informovala o každém detailu celé kauzy nejlépe ilustrovaném rozhovory s barmany a štamgasty ze Stodolní ulice. Jen jeden z moderátorů si po třech týdnech k tomu dovolil podotknout, že alkohol je, sice společensky tolerovaná, ale přece jen droga. Očekávala bych také, že média veřejné služby, jejichž úkolem je sledovat veřejný zájem, nebudou jen lkát nad ztrátou zisků na metalových diskotékách, kam mladí lidé nepřišli, když zde nebyl tvrdý alkohol k dispozici. Ale budou se v této souvislosti zajímat, co alkohol způsobuje a pokusí se mladým nabídnout alespoň informace o alternativě zábavy v alkoholovém oparu. Příkladů dobré praxe by určitě při troše dobré vůle redaktoři v regionech našli dost.

S tím vším souvisí rozhořčení občanů, kteří reagovali na obavu ministra financí Kalouska o státní rozpočet, když nedoputují daně z alkoholu. Je skutečně deprimující zjištění, že prosperita naší krásné země má stát na alkoholu, hazardu a cigaretách. Václav Havel na konci Klausovy vlády mluvil o blbé náladě.  A to ještě netušil, k jaké dokonalosti neoliberální koncept vládnutí dovede vláda současná.

 

Alena Gajdůšková

místopředsedkyně Senátu P ČR