Trvám na nízké DPH na léky a nezavádění poplatků

Zdravotnictví medicína | 7.4.2014 | Strana: 10 | Téma: Senátoři - Gajdůšková Alena

Jsem velmi znepokojena tím, že ministr financí Andrej Babiš změkčuje návrh na snížení DPH u léků.

Toto byla iniciativa moje a Svazu pacientů ČR, když jsme upozornili na to, že DPH na léky zatěžuje pacienty, protože lékárny účtují DPH z celé ceny léků, tedy i z té částky, která je hrazena pojišťovnou.

Navíc prostředky, které jsou vybrány na zdravotní pojištění, tedy peníze, kterými si lidé platí to, že dostanou zdravotní péči, jsou prostřednictvím vysoké DPH vytahovány mimo systém zdravotní péče do státního rozpočtu, což je absurdní situace.
Svaz pacientů ČR navrhoval a požadoval nulovou sazbu na léky, jako je tomu ve Velké Británii. Sociální demokracie s vědomím zásahu do státního rozpočtu a s vědomím snadnějšího jednání ve vztahu k EU navrhuje sazbu 5 % a na této sazbě trváme.

Neřešitelné situace

Nesouhlasím ani s tím, aby byly opětovně zavedeny poplatky, které Ústavní soud zrušil. Tyto poplatky velmi zatěžují občany a pacienty. Je třeba si uvědomit, že v okamžiku, kdy člověk onemocní a je hospitalizovaný, se razantně sníží jeho příjmy a schopnost vydělávat, ať už se živí jakýmkoli způsobem. Poplatky mu přitom zvyšují jeho vydání oproti běžnému způsobu života, kdy je úplně zdravý.
Tyto věci jdou proti sobě. Víme o situacích, kdy poplatky přivádějí do neřešitelných situací nejen pacienty, ale celé jejich rodiny. Pro sociální demokracii je tudíž nepřijatelné znovu je zavádět. Proto je také tento závazek obsažen v koaliční smlouvě a programovém prohlášení vlády.
Sociální demokracie akceptuje poplatky za pohotovosti, které vnímáme přece jen coby jakousi bariéru proti zneužívání pohotovostních služeb v tom smyslu, že lidé, kteří by mohli jít k lékaři v běžných ordinačních hodinách, by neměli zneužívat lékařskou pohotovostní službu, jež je nákladnější. Z pohledu pacienta navíc není ani tak komfortní, jako když pacient přijde v běžných ordinačních hodinách.