Beseda se členy Klubu seniorů na Broučkově ulici ve Zlíně

V pondělí 22.1.2018 zamířili poslankyně Alena Gajdůšková a předseda sociální komise města Zlína Tomáš Šenkeřík na besedu se členy Klubu seniorů na Broučkově ulici ve Zlíně.

Před besedou navštívili i nové a velmi hezké prostory Charitní pečovatelské služby, která zde od minulého roku rovněž sídlí, a krátce podebatovali s vedoucí této služby paní Vlčkovou a přítomnými pečovatelkami.

Na závěr setkání vyjádřili svůj obdiv a hlubokou úctu před všemi, kdo toto velmi odpovědné povolání, spíše však poslání, vykonávají. Rovněž nabídli svou pomocnou ruku a spolupráci při řešení problematiky sociálně zdravotního pomezí a dalších problémů, které se mohou při této práci vyskytnout.

I následná beseda se seniory z Broučkovy ulice byla velmi živá a veselá. Jejich aktivita je vskutku úctyhodná.

Děkujeme za příjemné odpoledne a již teď se těšíme na příští setkání.