Bleskové zprávy

Ministr kultury Antonín Staněk navštívil Zlínský kraj

V rámci jednodenní pracovní cesty navštívil ministr kultury Kroměříž, Zlín, zříceninu hradu Lukov a Národní kulturní památku Mikuláštíkovo fojtství.

Antonín Staněk se v Kroměříži sešel se zástupci města, NPÚ a poslankyní EP Olgou Sehnalovou. Prohlédl si objekt bývalých kasáren a se zástupci města jednal o možnostech využití prostor pro potřeby NPÚ. Na půdě Zlínského zámku se ministr zúčastnil jednání s poslankyní PČR Alenou Gajdůškovou a zástupci MFF pro děti a mládež. Hovořili mimo jiné i o dramaturgii a podobě nadcházejícího 59. ročníku filmového festivalu, který proběhne ve dnech 24. 5. – 1. 6. 2019 ve Zlíně. V letošním roce podpořilo Ministerstvo kultury festival dotací ve výši 10 mil. korun. Každoročně festival uvádí přes 350 snímků z více než 50 zemí světa. Od roku 2010 přesahuje návštěvnost festivalu 95.000 dětí i dospělých. Společně také mluvili o možnostech, jak zvýšit význam festivalu na celostátní úrovni. Zástupci MFF představili ministru Staňkovi svoji vizi projektu revitalizace kina a s ním spojeného vzniku filmového muzea.

Další zastávkou pracovní cesty ministra kultury byla návštěva zříceniny hradu Lukov, který prošel od r. 1987 postupnou památkovou obnovou. Na místě se sešel se zástupci Spolku přátel hradu Lukova, kteří se dlouhá léta spolu s hnutím Brontosaurus podíleli na jeho obnově. Díky práci dobrovolníků se hrad proměnil ze zanedbané zříceniny ve vyhledávaný turistický cíl, kde probíhají vzdělávací programy zaměřené zejména na děti a mládež.

Návštěva Zlínského kraje by nebyla úplná bez zastávky v jedné z nejhodnotnějších lidových památek jihovýchodní Moravy Mikuláštíkovém fojtství v Jasenné. Jde o velmi významný památkový objekt lidového stavitelství v rámci celé ČR a Zlínského kraje. Fojtská usedlost náleží k nejhodnotnějším památkám tzv. karpatské architektury, tradičního lidového stavitelství. Kulturní a historická hodnota je dána mimo jiné i tím, že fojtství stále stojí na původním místě od r. 1748 se zachováním dispozičního rozčlenění celé budovy. V roce 2012 získalo ocenění „Lidová stavba roku“ Zlínského kraje a v roce 2014 bylo fojtství zařazeno mezi Národní kulturní památky.

Zdroj: Ministerstvo kultury