Kalednář

Dublinské setkání: ČR potřebuje impulsy pro inovaci a podnikání

3. 5. 2013 / Na setkání členů národních parlamentů zemí EU, organizovaném koncem dubna irským předsednictvím v Dublinu, byla témata jednání propojena způsobem pro nás neobvyklým. Nezaměstnanost mladých, podpora malých a středních podniků a zakládání firem inspirovaných inovativními idejemi.

Read more