Kalednář

Potřebujeme dlouhodobé strategie

7. 6. 2013 / Středoevropský tygr, kterého slibovala z ČR udělat jak Klausova, tak poté Topolánkova a Nečasova vláda, je opět už čtvrtý rok díky jejich vládnutí spíše skomírající kočkou.

Read more