Kalednář

Alena Gajdůšková: My nechceme, aby se do dluhových pastí dostali ti lidé, kteří pracují a své dluhy platí, ale likvidují je neoprávněné exekuce

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážený pane ministře, Kateřina Valachová jako předkladatelka i pan zpravodaj Jan Chvojka víceméně představili tento návrh. Kateřina Valachová velmi podrobně i s důvody, které k tomu vedly. Já si dovolím jenom ten návrh podpořit a zdůraznit některé pohledy, které si myslím, že by nás všechny měly vést k tomu, abychom tento návrh schválili, a to pokud možno v prvním čtení.

Read more