• slide
  • Vítejte na mém webu

Alena Gajdůšková: My nechceme, aby se do dluhových pastí dostali ti lidé, kteří pracují a své dluhy platí, ale likvidují je neoprávněné exekuce

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážený pane ministře, Kateřina Valachová jako předkladatelka i pan zpravodaj Jan Chvojka víceméně představili tento návrh. Kateřina Valachová velmi podrobně i s důvody, které k tomu vedly. Já si dovolím jenom ten návrh podpořit a zdůraznit některé pohledy, které si myslím, že by nás všechny měly vést k tomu, abychom tento návrh schválili, a to pokud možno v prvním čtení.

 

Na konci roku končí opatření prosazované právě Kateřinou Valachovou a dalšími, povinnost bank uvolnit nejvýše čtyřnásobek životního minima, případně obstaveného účtu povinného člověka na životní potřeby. Připomínám, že to byl v jednu chvíli jenom dvojnásobek a to zvýšení reagovalo na současnou situaci, kde se spousta lidí dostává do problémů snížením svých příjmů.

Dluhy jsou velmi nepěkná záležitost, a když do nich někdo spadne, tak jsou to velmi tristní a velmi smutné příběhy, které asi každý z nás jako poslanec zná, protože lidé se na nás obracejí, abychom jim pomohli. Ale doposud bylo jen velmi málo možností, jak těm lidem skutečně pomoci. A musíme si říci, že to není jenom neodpovědnost některých nebo prostě to, že nedokážou počítat, ale já bych mohla vyprávět příběhy, kdy se lidé dostali do dluhových pastí ať už proto, že se stali ručiteli někomu, komu chtěli pomoci, ať už to byl rodinný příslušník, přítel, znám příběhy, kdy se partneři rozešli, rozvedli a partnerka roky platila dluhy za svého manžela, který navíc poté zemřel.

Chráněný účet je prevencí, aby se neopakovala situace z roku 2008 až 2010, tedy z doby hospodářské krize, kdy spousta lidí se do dluhových pastí dostala nezaviněně, protože prostě se jim snížily příjmy, zůstali bez práce a podobně. Tyto problémy řeší mimochodem někteří lidé dodnes. My nechceme, aby se do dluhových pastí dostali ti lidé, kteří pracují a své dluhy platí, ale likvidují je neoprávněné exekuce. O tom mluvila Kateřina Valachová.

Jsem přesvědčená o tom, že musíme ocenit, že Kateřina Valachová a Patrik Nacher, předkladatelé, nebo chcete-li navrhovatelé tohoto návrhu zákona, dokázali dojednat navrhované podmínky jak s příslušnými ministerstvy a ministry, tak i s Českou národní bankou, s Českou bankovní asociací, ale třeba i Exekutorskou komorou, zaměstnavateli či nevládními organizacemi, které pomáhají lidem, kteří se do dluhových pastí dostali.

My sociální demokraté říkáme, že pracovat se musí vyplatit. Chráněný účet je potom opatření, aby to takto vnímali, že pracovat se vyplácí, i ti, kteří se ať už svou neopatrností, nebo i nezaviněně dostali do dluhů. Když budou mít tito lidé jistotu chráněného účtu, nebudou mít dál potřebu pracovat načerno, nepřesunou se nám do šedé ekonomiky a nebudou si tak připravovat další problémy snížením příjmů, ať už je to pro dobu důchodu, případně nemocenské, kde se tyto částky potom počítají z těch příjmů, které lidé mají v produktivním věku.

Jak už jsem říkala, návrh je projednán se všemi relevantními aktéry, kteří se s dluhy, s řešením dluhů, s exekucemi potkávají.

Dále je důležité, aby návrh začal platit od 1. 1. 2021, tak aby plynule zase navázal na opatření, o kterém jsem mluvila na začátku.

Prosím tedy o podporu tohoto návrhu zákona, a to podporu projednání v § 90, tedy v prvním čtení. Děkuji vám.

TWITTER @GajduskovaAlena