Vláda by neměla ignorovat doporučení Evropské rady

26. 10. 2012 / Evropská rada vytkla české vládě, že rozpočtový schodek snižuje převážně plošnými škrty, aniž by činila prorůstová opatření. Rada doporučila ve svém stanovisku k Národnímu programu reforem ČR na rok 2012 a ke konvergenčnímu programu ČR 2012 na období 2012 - 2015 opatření, která by podporovala růst a zaměstnanost. A Senát PČR, který se tímto stanoviskem evropského orgánu tento týden ve středu zabýval, mu dal zapravdu.

I když se ministr zahraničních věcí Alexandr Vondra snažil v Senátu tvrdost výtky ze strany ER zmírňovat slovy, že unijní hodnocení ve srovnání s ostatními státy nevyznívá „nikterak negativně, ba právě naopak“ a v základních parametrech „souzní s reformním úsilím vlády“, je zřejmé, že hodnocení ER souzní spíše s kritikou opozice.

I proto Senát již dva roky po sobě upozorňuje kriticky na to, že vládní plány povedou jen ke stagnaci ekonomiky a propadu životní úrovně a že je třeba se zaměřit na prorůstová opatření.

V této chvíli jsme naprosto zděšeni tím, že pan ministr financí Kalousek, který se konečně propracoval k tomu, že nelze škrtat plošně, začal vyhrožovat tím, že bude škrtat v oblastech, které jako jedny z mála mají právě prorůstový potenciál. Jde o oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu a v poslední řadě i o fondy EU. Nevyužití fondů EU v situaci, kdy se v republice počítá každá koruna právě pro ty oblasti, které nesou rozvoj a přináší pracovní místa, je skutečně zločin na budoucnosti naší země. Již v této chvíli v operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost zůstane v Bruselu, a potvrdil to i ministr školství Fiala při včerejším projednávání této problematiky v Senátu, tři až pět miliard korun.

Když se podíváme, že rozpočet na celou vědu a výzkum v ČR, ať už jde o rozpočet Akademie věd ČR nebo o finanční prostředky, které jsou určeny vysokým školám na oblast vědy a výzkumu tvoří 25 miliard, tak pět miliard - to je celá jedna pětina, které nebudou využity.

Ministr Kalousek asi přestal v tuto chvíli přemýšlet a ptám se, co v tuto chvíli dělá NERV, co dělají ostatní ministři, že jsou ochotni k tomuto mlčet. Jestliže vláda nemá tu potenci zapřemýšlet, tak ať se alespoň řídí doporučením, které dostala od Evropské rady.

Ačkoli ministr Vondra prohlašuje, že doporučení Rady souzní s reformním úsilím vlády, já mám pocit, že spíše souzní s tím vším, co my jako opozice říkáme. A říkáme to pořád dokola a jsme osočováni za levičáky, kteří nevědí, co se patří, a chceme jenom rozdávat a vlastně nic nevíme a svět běží úplně jinak. Jenže doporučení ER ukazuje, že máme pravdu spíše my, a že ten svět skutečně běží jinak, než jak si to představuje tato vláda.

Už to došlo tak daleko, že i Evropa nás upozorňuje na rizika, která politika současné vlády nese. Rozpočtové prognózy programů jsou vystaveny několika rizikům. Třeba jen zákon o finančním odškodnění církví by v roce vstupu daného zákona v platnost zvýšil celkový schodek veřejných financí o 1,5 % HDP. To je upozornění zvenku, to není to, že my si zde jako opozice něco vykládáme.

Doporučení Rady považuji za velmi závažné. A česká vláda by je neměla ignorovat. Především by je měl zohledňovat již nový, právě připravovaný státní rozpočet. Hrozba snižování konkurenceschopnosti ČR je varující.

Alena Gajdůšková

místopředsedkyně Senátu PČR