A. Gajdůšková v ČT na téma: "Změna volebního systému?"

ČT 24 | 21.3.2013 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře | Téma: Změna volebního systému?

Video z vysoupení dostupné zde

Přepis vystoupení dostupný viz. Celý článek...

Změna volebního systému?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Vlastně by se dalo říct, že se prezident Zeman do své funkce pořádně obul. Hned při první návštěvě horní komory parlamentu předhodil senátorům, a nejen jim, zajímavé sousto. Prohlásil, že český volební systém je zralý na změnu a rovnou i vysvětlil, jak by si ji v případě voleb do sněmovny představoval. Do jaké míry jsou jeho představy reálné? A co by v případě, že by byly zrealizovány, způsobily? První téma Událostí, komentářů, dobrý večer. Tady je tedy souhrn návrhů prezidenta Miloše Zemana na změnu volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Volby do sněmovny by se měly podle prezidenta Miloše Zemana radikálně změnit. Zeman by rád zvýšil počet volebních obvodů ze 14 na 35, dále chce snížit počet preferenčních hlasů, které jsou potřebné k posunu na kandidátce, a to z 5 na 3 %. A chce taky, aby mohli lidé volit kandidáty napříč stranami.

Miloš ZEMAN, prezident republiky
--------------------
Zvýšení počtu volebních krajů by jednak snížilo počet kandidátů, jednak umožnilo těmto kandidátům, aby svůj volební kraj objeli.

Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Pokud by lidé volili sem do Poslanecké sněmovny podle volebního systému, který dnes představil prezident Miloš Zeman, posílilo by to hlavně velké politické strany. Naopak některé menší strany by mohly zůstat před jejími dveřmi. Často totiž platí jednoduchá rovnice, čím více volebních krajů, tím lépe pro větší strany. Politolog Jakub Šedo spočítal, že pokud by lidé při posledních sněmovních volbách v roce 2010 volili v 35 volebních obvodech tak, jak navrhuje Miloš Zeman, získala by například vítězná ČSSD proti dnešku navíc 3 poslanecká křesla. Naopak nejslabší strana zastoupená ve sněmovně, Věci veřejné, by o 2 křesla přišla. A pokud by se volilo ve 35 volebních obvodech už v roce 2006, tehdy vítězná ODS by získala dokonce o 9 křesel víc, o 5 mandátů by si polepšila i druhá sociální demokracie. Naopak lidovci by 8 křesel ztratili a zelení, kteří měli 6 křesel, by se do sněmovny vůbec nedostali.

Jakub ŠEDO, politolog, Fakulta sociálních studií, MU
--------------------
Vyjdeme-li z těch průzkumů, které víceméně opakovaně dávají velmi podobné výsledky, tak takováhle volební reforma by určitě pomohla sociální demokracii.

Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Jenže ani ČSSD, která vede volební průzkumy, ze Zemanova návrhů příliš nadšená není.

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Je potřeba postupovat tak, aby se zachoval poměrný charakter voleb.

Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Naopak části ODS, které se v průzkumech příliš nedaří, se Zemanův nápad líbí.

Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu /ODS/
--------------------
Víceméně kopíruje to, co jsem já navrhoval před rokem.

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/
--------------------
Je to cíl pana prezidenta, aby ty menší politické strany konečně zmizely z politické scény.

Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Miloš Zeman se snažil ještě jako premiér podobný, o něco mírnější návrh prosadit před 12 lety. Ústavní soud ho ale kvůli nesouladu s poměrných systémem zrušil. Petr Vašek, Česká televize.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ve studiu jsou 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková a proti ní sedí místopředseda senátního ústavně-právního výboru Miroslav Škaloud. Dobrý večer vám oběma.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
Dobrý večer.

Miroslav ŠKALOUD, místopředseda senátního ústavně-právního výboru /ODS/
--------------------
Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Kdyby se teď mělo hlasovat o těch návrzích, které prezident Miloš Zeman v Senátu navrhl a tak jak je navrhl, to znamená výběr napříč stranickými kandidátkami, snížení hranice té procentuální pro kroužkování a zvýšení počtu volebních krajů, tak byste hlasovali jak, paní senátorko? A stačí mi jenom pro nebo proti. Pak to rozebereme.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
To, to nelze takhle jednoduše říct.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Proč ne?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
Pro ta 3 % bych určitě hlasovala, pro větší počet volebních krajů to by bylo potřeba prodiskutovat a promyslet, zda ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pan prezident mluvil o 35 z dnešních 14.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
Dobře, ale tam je důležité vědět, nakolik to zachovává poměrný systém a nakolik se to překlápí do většinového systému, a pro nás je důležité zachovat poměrný systém při volbě do ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A pak tedy to takzvané banašování, tedy jaksi vybírání si napříč stranickými kandidátkami?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
To je docela zajímavé a to je zase věc, kterou si myslím, že je potřeba promyslet. Mně osobně by nevadilo ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A pardon, když říkáte jako politička, že to je zajímavé, tak co to znamená? Je to tak, že vás to zajímá?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
To znamená, jistě, to znamená, že je potřeba promyslet, co to skutečně udělá zase z pohledu z těch principů, o kterých hovoříme. A ten princip, ty dva základní principy, které prosazujeme jako sociální demokracie a já sama jsem o nich bytostně přesvědčená, je to, že do Poslanecké sněmovny má být poměrné zastoupení, do Senátu většinové a samozřejmě prosazovat co nejvíc těch prvků přímé volby.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Chápu, že to nenastane teď hned, pane senátore, to, k čemu jsem vás vyzval na to, abyste mi na to odpověděl, ale přesto, zkuste to. Kdybyste o těch návrzích tak, jak je Miloš Zeman řekl, měl teď hlasovat, tak byste tu ruku zvedl nebo ne?

Miroslav ŠKALOUD, místopředseda senátního ústavně-právního výboru /ODS/
--------------------
Já v tom mám jasno, já bych tu ruku nezvedl, a není za tím žádný záměr politický. Já si myslím, že žádný volební systém volby nevyhrává. To je jedna stránka věci. A druhá stránka věci, jsou to tři věci, tři části a já se domnívám, že pokud si o každé promluvíme, tak z toho bude jasný, že dojde k jakési narušení rovnováhy, která v současné době je podle mě vyhovující.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Mimochodem, jak se vám jako senátorovi za Občanskou demokratickou stranu poslouchalo, že přijde prezident do Senátu, poměrně autoritativně říká, jak on by si představoval změnu tak zásadní věci jako je volební systém?

Miroslav ŠKALOUD, místopředseda senátního ústavně-právního výboru /ODS/
--------------------
Já v tom nevidím žádný problém. Prezident může nás inspirovat, může říkat své názory a my si je vyslechneme a podle toho se zařídíme nebo ne. Nevidím v tom žádný konflikt.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak si to pojďme pořádně probrat. To naposledy zmiňované panašování, tedy možnost ve volbách do Poslanecké sněmovny vybírat si své kandidáty napříč stranickými kandidátkami. To, co jste říkala, paní senátorko, znamená, že vlastně ještě nevíte, co by to udělalo s tím daným volebním systémem?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
Nevíme. Nevíme, já to, já to nevím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To znamená, ano nevíte, jaký na to máte názor, jestli vůbec principiálně ano nebo ne.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
Ne. takto, znova říkám ty dva principy. Samozřejmě přímou demokracii, co to lze, a samozřejmě poměrný systém do Poslanecké sněmovny a většinový do Senátu. Ono je dobře, když se to vzájemně doplňuje, protože to znamená jakési protiváhy a menší zranitelnost celého ústavního systému jako takového.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A jenom pardon, vzhledem k tomu, že ...

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
To panašování má jeden, jeden velký problém a to je to, že náš ústavní systém a demokratické principy toho státu jsou postaveny na volné soutěži politických stran, a jestliže byste pustili tady toto panašování, tak jako může potom politická strana nést odpovědnost za lidi, které bude mít v Poslanecké sněmovně? A tam potřebujete mít, tam potřebujeme ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pardon, protože si je postaví na svoji kandidátku. Nebo ne?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
Tam potřebujete mít lidi, tam potřebujete mít jednak lidi samozřejmě, kteří mají autoritu a tu schopnost, ale třeba potřebujete také odborníky. A v kombinaci tady toto panašování, v kombinaci se silným mediálním prostorem, bych docela měla třeba i obavy z toho.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A z čeho byste měla obavy? Co by nastalo? Já tomu nerozumím úplně?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
No, slyšela jsem už i od lidí, no to je jednoduché, tak někoho někde osočíme, nebo naopak, mediálně se dá udělat člověk za týden, prostě ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tady popisujete nějakou jinou situaci, než funguje teď?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
Ne. Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ano co?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
Ano, popisuju vám jinou situaci, než funguje teď.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Aha. Nerozumím úplně tomu, že kdyby tak jak Miloš Zeman navrhoval, bylo panašování použito a lidé by mohli na rozdíl od dnešního výběru jen z jedné kandidátky z těch svých jaksi kroužků, že by mohli jít napříč stranickými kandidátkami, k čemu konkrétnímu špatnému z vašeho pohledu by to mohlo vést?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
Já netvrdím, že by došlo k něčemu špatnému, já říkám, že je tam určité nebezpečí, a to nebezpečí je v tom, že v podstatě politická strana, která dává jakési mantinely, jakýsi rámec, když volíte někoho za určitou politickou stranu, tak předpokládáte, že ten člověk vyznává jakési hodnoty, že se bude chovat nějak. I když ho v podstatě osobně neznáte. A to víceméně osobně neznáte. Ale když je to takto jaksi možnost vybírat, vyzobávat jednotlivě, tak se to dá udělat pozitivně, velmi pozitivně. Může to být velmi dobrý systém ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ale také ne.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
... ale také se to dá zneužít.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane senátore, sdílíte stejné obavy?

Miroslav ŠKALOUD, místopředseda senátního ústavně-právního výboru /ODS/
--------------------
Sdílím podobné obavy. Na jednu stranu to samozřejmě zlepší jaksi komfort voličů, že si budou moci vybrat toho svého, na druhý straně to může zhoršit stabilitu politického prostoru například při vytváření koalice. Vždyť ta sněmovna pak bude plná různých jednotlivých jezdců, který nebudou součástí politických stran a podívejte se, již v současné době nebo prostě za celou, celou historii Český republiky novodobou, je to vždycky fifty fifty. A teď by to bylo ještě horší ve sněmovně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A to je odhad?

Miroslav ŠKALOUD, místopředseda senátního ústavně-právního výboru /ODS/
--------------------
To je pocit. To asi nikdo nespočítá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To znamená, že jak už jste to nazval komfortem voličů, že by si mohli více vybírat ...

Miroslav ŠKALOUD, místopředseda senátního ústavně-právního výboru /ODS/
--------------------
Ano, to je jedna strana vážky a druhá stránka je ta nestabilita ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A pro vás, pro vás je důležitější která ta strana?

Miroslav ŠKALOUD, místopředseda senátního ústavně-právního výboru /ODS/
--------------------
Pro mě je důležitý ta stabilita toho systému, protože já nevidím v současný době naléhavou potřebu, říkám naléhavou potřebu něco měnit. Kdyby byla, tak o tom budeme uvažovat vážně a budeme kalkulovat, ale teď ta potřeba není.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Mimochodem, my jsme v reportáži naší slyšeli říkat šéfa Starostů Petra Gazdíka, že to je úmysl, jak Miloše Zemana, prezidenta republiky, jak, řekněme, vymazat nebo snaha vymazat ty malé politické strany z politické mapy.

Miroslav ŠKALOUD, místopředseda senátního ústavně-právního výboru /ODS/
--------------------
Já se domnívám, že pan Gazdík reagoval na tu druhou záležitost a ta se týkala zmenšení volebních krajů ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Volebních obvodů.

Miroslav ŠKALOUD, místopředseda senátního ústavně-právního výboru /ODS/
--------------------
... obvodů a to je naprosto jednoznačný. Vzpomeňte si v Praze před lety, když byly volby komunální a Praha zmenšila počet nebo zvětšila počet obvodů na 7, tuším, jaká byla mediální, bych tak řekl, vlnka, která to vysvětlila lidem velice jasně. Ty malé strany neměly takovou šanci. V té celé Praze i ty nejmenší strany mají jistou šanci v těch jednotlivých tu šanci měly menší. Teď by to bylo podobný v republice.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Vy jako senátor za ODS byste s tím měl problém tedy hlasovat pro větší počet volebních obvodů?

Miroslav ŠKALOUD, místopředseda senátního ústavně-právního výboru /ODS/
--------------------
Já si myslím, že stávající systém by mně, by mně vyhovoval. Já nechci dělat změny, pokud pro to nejsou naléhavé důvody. Nikdo takový naléhavý důvod dosud nesdělil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Souhlasíte s tím, paní senátorko, že není žádný naléhavý důvod, proč měnit volební systém a jeho jednotlivé součásti?

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
Do určité míry si to myslím také. Znova říká, zachovejme poměrný systém do sněmovny, většinový do Senátu, ono se to vzájemně vyvažuje a jak se zdá, tak to funguje. A souhlasím také s tím, že jenom sama změna volebního systému nezmění politickou kulturu, nemohou změnit výsledky voleb. To je prostě matematika a voliči to mohou rozdat jakkoli, v jakékoli volebním systému. To, když se podíváte po Evropě, tak je to zřetelné. To, o čem aspoň v sociální demokracii je velká debata a s velkým rozptylem, je to procento, ten limit pro preferenční hlasy. Od té nuly, kterou navrhoval Jiří Dienstbier, až po to zachovat to na těch 10 či 5 %. Já jsem navrhovala při posledním projednávání těchto návrhů, aby tam byly, byla ta 3 %, o kterých mluví Miloš Zeman, protože si myslím, že je to vyvážený návrh v tom smyslu, že to zachovává váhu politické strany, ale na druhou stranu dává možnost skutečně občanům, aby si vybrali z té kandidátky toho, koho považují za nejlepšího.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
V současné době jsme na hranici 5 %, ve chvíli, kdy někdo získá v té kandidátce 5 % preferenčních hlasů, skáče na první místo, pokud jich je víc, tak se to dělí podle toho procentuálního zisku. Mělo by se to změnit?

Miroslav ŠKALOUD, místopředseda senátního ústavně-právního výboru /ODS/
--------------------
Já se domnívám, že by se to změnit nemělo. Možná, že by stálo za to říct, jak to funguje, jak se kandidát dostane do sněmovny. Obvykle je to formováno dvěma faktory. První je ten, že v rámci primárních voleb v rámci politické strany získá nějakou pozici na kandidátce, a druhej aspekt je ten, že voliči dávají preferenční hlasy. Takže voliči mohou určit, kdo, kdo bude vpředu a kdo vzadu, kdo má větší šanci a kdo menší, nicméně jenom do jisté míry. Ty zákonodárci ty hranice stanovili proto zřejmě, že třeba například ve velkých městech mají ty voliči v primárních volbách v jednotlivých stranách větší znalost o těch kandidátech, jestli umějí komunikovat, jestli umí dělat koalice na radnicích, jestli jsou zde vzdělaný, kvalifikovaný. A tento faktor by měl mít nějakou váhu. Nyní má váhu 5 %. Chceme dát na 3 %? Já nejsem schopen posoudit, co by to způsobilo. Ale musím říct, že by to způsobilo tu tendenci, že bychom se blížili k té nule, to znamená, že bychom ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To je z vašeho pohledu špatná tendence?

Miroslav ŠKALOUD, místopředseda senátního ústavně-právního výboru /ODS/
--------------------
Že by ty, já ani nejsem schopen odhadnout, kam by se to posunulo. Ale opět nevidím naléhavý zájem. Ty volby nějak fungujou, neviděl jsem žádný požadavek zvláštní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak vy jste tady jeden zástupce za občanské demokraty, vy jste za sociální demokracii, jestli jsem dobře počítal, tak na dvou návrzích Miloše Zemana jste se shodli, že nevidíte v podstatě moc velký smysl, proč jaksi do nich jít. U toho jednoho ...

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
Já bych to tak neřekla. My jsme ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Možná jsem to špatně pochopil.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
... my jsme ochotni se skutečně bavit, ale je to, je to, je to v této chvíli ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Vy jste mi tady teď ale, paní místopředsedkyně, dost důkladně vysvětlovala, že se bojíte u panašování toho, k čemu by to mohlo dojít.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
Ano, ale to je legitimní skládat na stůl argumenty, ale bavme se o tom. Možná, že když si ty argumenty poskládáme vedle sebe, tak dojdeme k tomu, že je to přijatelné. Já to v této chvíli skutečně nevím. Je potřeba to promyslet, spočítat, podívat se, jak to funguje kde jinde a jaké dopady to má skutečně do politického systému jako takového.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak jak zaznělo v naší reportáži, lze očekávat, že by se něco měnilo na volebním systému před příštími sněmovními volbami ještě, které by měly proběhnout na začátku léta příštího roku.

Miroslav ŠKALOUD, místopředseda senátního ústavně-právního výboru /ODS/
--------------------
Já se domnívám že nikoli. Domnívám se, že nikoli. Samozřejmě nemám křišťálovou kouli, ale nevidím nějaké tendence legislativní, že by někdo tyto změny přinášel.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane senátore, paní senátorko, díky za komentáře, hezký večer, na shledanou.

Alena GAJDŮŠKOVÁ, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně Senátu /ČSSD/
--------------------
Děkuji, hezký večer.

Miroslav ŠKALOUD, místopředseda senátního ústavně-právního výboru /ODS/
--------------------
Hezký večer, děkujeme vám, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A další host Událostí, komentářů ústavní právník z Univerzity Palackého v Olomouci Michal Bartoň. Dobrý večer.

Michal BARTOŇ, ústavní právník, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
--------------------
Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pokud by ty prezidentovy návrhy byly použity už pro sněmovní volby v příštím roce, i přesto, že tady oba senátoři říkají, že s největší pravděpodobností to tak nebude, jak by podle vás změnily výsledek voleb? Jestli vůbec nějak.

Michal BARTOŇ, ústavní právník, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
--------------------
No, obecně platí pravidlo, které už zaznělo v té diskusi, že zvýšení počtu volebních obvodů může eliminovat nebo znesnadnit přístup do Poslanecké sněmovny malým stranám. Takže bezesporu by to asi malým stranám, a my nevíme dopředu, které to budou samozřejmě, malým stranám mohlo znemožnit vstup do Poslanecké sněmovny a to i v situaci, kdy by překročily onu umělou uzavírací klauzuli, která dnes je 5 %, takže může se stát, že strana, která získá 6, 7, 8, třeba i 9 %, by se vůbec do té sněmovny nedostala prostě proto, že ty obvody jsou tak malé, že na ně, když to řeknu laicky, nezbyde mandát.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To znamená, když jste dnes slyšel prezidenta Miloše Zemana říkat, že by vůbec nebylo marné mít například 35 i víc volebních obvodů, tak ten motiv, který zatím případně vidíte, je jaký?

Michal BARTOŇ, ústavní právník, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
--------------------
Ten motiv tam bude asi dvojí. Samozřejmě pravdu má pan prezident v tom, co říká ta pozitiva, tedy to, že se zdůrazní ta personalita toho výběru, důraz na osobnosti a podobně. Zároveň samozřejmě to výrazně posiluje velké strany. Co bude tím, co je tím motivem hlavním nevím, ale když si vzpomínáme, že podobný návrh nebo vlastně stejný návrh už předkládala právě vláda Miloše Zemana, tak tam tím motivem bylo zejména právě posílit ty velké strany. Tady jenom chci upozornit na to, že, a to taky zaznělo v diskusi, Ústavní soud zrušil tehdy v tom roce 2000 tu novelu nebo volební zákon ve znění té kontroverzní novely a tehdy právě šlo o 35 obvodů. Takže my už víme, my už máme rozhodnutí Ústavního soudu, že 35 obvodů je problém. Otázkou je tedy, zda by to prošlo přes Ústavní soud dnes. Tady ale musím říct, že tehdy bylo několik prvků, které se kumulovaly dohromady a které ve svém souhrnu označil Ústavní soud za protiústavní, například česká verze Dontovy metody trošku modifikovaná, ta přepočítávací metoda, která ještě více zvýrazňovala velké strany. Takže ta kombinace velmi malých obvodů pěti, šesti mandátových s modifikovanou Dontovou metodou vedla k tomu, že Ústavní soud řekl - tohle už není poměrný systém. Takže otázka je, co by bylo, pardon?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Jenom chtěl jsem podotknout, že teď jsme bezesporu o 13 let později. Ústavní soud je v jiné sestavě a není vyloučeno, že by o jinak koncipované ústavní stížnosti rozhodoval jinak. Vy jste poslouchal tu debatu, kterou tady oba senátoři vedli. Řekněte mi váš odhad toho, jak by to takzvané panašování dopadlo na, řekněme, skladbu Poslanecké sněmovny? Oba vyjádřili obavu, že by, řekněme, tu soudržnost politických stran a jejich poslanců, že by to nějakým způsobem narušilo a že by to ve výsledku mělo velice devastující vliv na případné skládání vládních koalic. Myslíte si to také?

Michal BARTOŇ, ústavní právník, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
--------------------
Já jenom jednu drobnou glosu k tomu Ústavnímu soudu. A pak se k tomu vrátím. Tady je potřeba říct, Ústavní soud je vázán svými vlastními nálezy, takže i ta změna v tom personálním složení nemůže znamenat svévolné odchýlení se od judikatury, ale může tam být prvek, který to odchýlí, třeba změna té metody. Tam samozřejmě pak může Ústavní soud rozhodnout jinak, to nevíme. Teďka k tomu vašemu dotazu. Předvídat, jak by dopadlo to panašování nebo co by to udělalo, je strašně obtížné, protože my vlastně vůbec nevíme, jak se budou voliči v novém systému chovat. My sice můžeme vzít staré výsledky voleb, nějak si je nasypat do nového systému a odhadovat, jak by asi dopadaly v tom novém systému, pokud jde třeba o 35 obvodů. To panašování vůbec nejde namodelovat ze starých výsledků, takže tam já si absolutně netroufám odhadovat. Taky záleží na tom, jak by přesně to panašování bylo nastaveno, protože třeba u komunálních voleb, kde to panašování existuje, a tam si myslím, že je zcela na místě a je legitimní, tak ono to vypadá navenek, jakoby si voliči vlastně vybírali členy zastupitelstva, dejme tomu volím 15 členů zastupitelstva, tak mám 15 hlasů, a jakoby podle pořadí těch hlasů se tam ti lidé z těch kandidátek dostávali. Ale ono to tak není. To jsou vlastně jakési body, které dostávají ty jednotlivé kandidátky, ty jednotlivé strany a teprve zase při určitém procentu se ten člověk dostává na první místo. Takže i při panašování se může stát, že někdo, kdo je na prvním místě, nedostane jediný preferenční hlas, tak se do té sněmovny dostane nebo do toho zastupitelstva a někdo, kdo je na posledním místě nevolitelném a díky němu ta kandidátka získá spoustu hlasů, tak se třeba nedostane.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Vypadá to, pane Bartoni, že jsme na začátku nějaké dlouhé debaty, pokud se tedy politikům bude chtít o této věci debatovat. Díky za komentář, hezký večer.

Michal BARTOŇ, ústavní právník, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
--------------------
Nemáte zač, děkuju za pozvání, pěkný večer.