• slide
  • Vítejte na mém webu

2. Kulatý stůl k rozvoji zdravotnictví ve Zlínském kraji

Tématem jednání dne 15.5.2018 byla situace zajištění zdravotní péče ve Zlínském kraji a postup Zlínského kraje ve snaze o změnu Koncepce zdravotnictví ZK.

Účastníci se shodli na následujících bodech:

  1. Seminář ZK ze dne 16. dubna 2018 nepřinesl ucelenou představu o zajištění kvalitní a všem dostupné zdravotní péče v kraji, ale situaci naopak ještě více znepřehlednil a znejistil zejména personál zdravotnických zařízení. To má za následek odchody kvalifikovaného personálu a tedy již přímé ohrožení dostupnosti zdravotní péče ve Zlínském kraji.
  2. Současnou situaci v nemocnicích přesně vystihuje Tisková zpráva – Petičního výboru Petice zdravotníků proti omezování fungující a dostupné zdravotní péče v nemocnicích založených Zlínským krajem. Účastníci 2. Kulatého stolu tuto Petici podporují v plném rozsahu.
  3. Zdůraznit je potřebné zejména body týkající se personální stability nemocnic. Nestabilní situace začíná poškozovat pacienty v omezení dostupnosti péče a snížení kvality poskytované zdravotní péče (viz. uzavření infekčního oddělení v KNTB, zánik samostatného oddělení nukleární medicíny, informace o odkladech operací, atd.)
  4. Zásadním krokem pro udržení kvality a dostupnosti zdravotní péče ve Zlínském kraji musí být prosazení vyšších úhrad za poskytovanou zdravotní péči na úrovni průměru ČR a nastavení mezd v krajských zdravotnických zařízeních srovnatelných s platovými tabulkami platnými pro odměňování v příspěvkových organizacích.

Závěr:

Dosavadní kroky nového krajského vedení a způsob projednávání změn Koncepce zdravotní péče ve Zlínském kraji vzbuzují oprávněné pochybnosti o schopnosti odpovědných osob tuto situaci zvládnout bez rizika poškození pacientů. Podle nezávislého hodnocení je destabilizována situace v oblasti zdravotnictví a tento stav již začíná negativně ovlivňovat jak zdravotnický personál, tak i pacienty.

Žádáme Zastupitelstvo Zlínského kraje o okamžité přijetí zásadních opatření, která povedou k nápravě.

Za účastníky 2. Kulatého stolu k rozvoji zdravotnictví ve Zlínském kraji

Alena Gajdůšková, v.r.                                                                                         Jaromír Bernátek, v.r.

1. viceprezidentka Svazu pacientů ČR                                                                 předseda OS ČLK Zlín

Poslankyně PS PČR

 

Rozdělovník:

Zastupitelé ZK

Odborové organizace LOK a OS ZSP ČR

ČLK

Média


     

TWITTER @GajduskovaAlena