Kalednář

19. duben 2018

Metodický den kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

Ve čtvrtek 19.4. navštívila poslankyně Alena Gajdůšková Metodický den kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením.

Read more

Lékař České ženské hokejové reprezentace dorostenkyň kandiduje do Senátu

Radim Jünger je známý chirurg a traumatolog na Zlínsku, který se nebojí komplikovaných operací. Nyní se rozhodl přistoupit k další životní operaci, kterou je kandidatura do Senátu v doplňujících senátních volbách od 17. - 18. 5. 2018.

Read more

18. duben 2018

Osobnost roku neziskového sektoru ve Zlínském kraji

Poslankyně PČR Alena Gajdůšková a předseda sociální komise města Tomáš Šenkeřík zavítali na již tradiční akci Osobnost roku neziskového sektoru ve Zlínském kraji.

Read more

Dětské stomatologii se podařilo dát oživující injekci, na kvalitní dostupné péči ale ještě musíme zapracovat

O tom, že sehnat pro dítě zubaře nemusí být v Česku lehký úkol, se už přesvědčil nejeden rodič. Zubních lékařů na obyvatele přitom máme v porovnání s Německem nebo Rakouskem více, háček je ovšem v prachmizerných úhradách pojišťoven.

Read more

17. duben 2018

Do prčic, proč jste to neudělali? Vy mlčte. Sledovali jsme velmi výživnou debatu o zdravotnictví ve Zlíně: S Čunkem, Valentou, Gazdíkem, Gajdůškovou...

„Neřídili jste to! Pět let jste se bavili o praní prádla!“ „Do prčic, proč jste to neudělali!“ Velmi ostrá debata souvisela s představením nové koncepce řízení krajských nemocnic.

Read more

12. duben 2018

Závěry Kulatého stolu k rozvoji zdravotnictví ve Zlínském kraji

Vážený pan

Jiří Čunek

hejtman Zlínského kraje

 

Ve Zlíně 9. 4. 2018

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

1.viceprezidentka Svazu pacientů ČR

poslankyně PS PČR

 

Vážený pane hejtmane,

dne 5. dubna 2018 se ze společné iniciativy Aleny Gajdůškové a Jaromíra Bernátka sešli zástupci lékařů, zdravotnického personálu, pacientů a odborářů k debatě o situaci ve zdravotnictví a zajištění dostupnosti zdravotní péče ve Zlínském kraji v budoucnu. Konstatovali znepokojení s postupem Zlínského kraje v oblasti vytváření koncepce zdravotnictví. Zdraví je základní složkou kvality života a potenciálním pacientem je každý z občanů, proto zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče nyní i v budoucnu musí být společným zájmem všech.

Níže podepsaní zástupci organizací se shodli na následujících závěrech a požadavcích:

1. požadujeme, aby záměr zřizovatele ke změnám organizace a navrhované nové koncepce zdravotnictví ve Zlínském kraji byl předložen k diskuzi odborníkům, straně zaměstnavatelů i odborů v RHSD Zlínského kraje, a to s dostatečným časovým prostorem k připomínkám a oponentuře ještě před jeho zařazením do programu jednání a schvalováním v Zastupitelstvu Zlínského kraje.

2. vyzýváme hejtmana a Radu Zlínského kraje k aktivnímu jednání se zdravotními pojišťovnami s cílem dosáhnout vyrovnání úhrad ze zdravotního pojištění alespoň na průměr nákladů na zdravotní péči na občana v ČR.

3. v souvislosti s předkládanými změnami upozorňujeme na končící platnost rámcových smluv zdravotnických zařízení se zdravotními pojišťovnami, a tedy na nebezpečí možné změny spektra výkonů zdravotní péče, včetně možnosti výpadku ve financování, kdy může dojít k omezení objemu zdravotní péče občanům Zlínského kraje.

4. požadujeme navržení a realizaci efektivních opatření ze strany zřizovatele, která povedou ke stabilizaci a udržení personálu ve všech segmentech zdravotní péče. Podmínkou pro poskytování kvalitní péče je spokojený a nediskriminačně odměňovaný personál. Požadujeme minimálně dorovnání mezd zdravotníků na úroveň platových tabulek v ČR a jejich pravidelnou a důstojnou valorizaci.

 

Podepsaní:

PaedDr. Gajdůšková Alena, 1. viceprezidentka Svazu pacientů ČR, poslankyně PS PČR

MUDr. Bernátek Jaromír, předseda OS ČLK Zlín

MUDr. Jünger Radim, konzultant poslankyně A. Gajdůškové pro oblast zdravotnictví

MUDr. Filip Michal, primář KNTB, předseda zdravotního výboru ZZK

MUDr. Kojecký Vladimír, OS ČLK Zlín

MUDr. Černá Marta, místopředsedkyně OS ČLK Uherské Hradiště

MUDr. Píštěk Jan, předseda OS ČLK Uherské Hradiště

Mgr. Holčáková Marcela, předsedkyně Krajské rady OSZSP Zlínského kraje

Mgr. Francl Lubomír, místopředseda OSZSP ČR

Bc. Žitníková Dagmar, předsedkyně OSZSP ČR

Hvozdenská Martina, Krajská rada OSZSP ČR Zlínského kraje

Katolická Martina, Krajská rada OSZSP ČR Zlínského kraje

Chludová Soňa, OSZSP ČR

Kolářová Eva, Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků

Filimošinová Hana, Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků

Popelka Karel, předseda RROS ČMKOS Zlínského kraje

MUDr. Fukalová Helena, předsedkyně OS ČLK Vsetín

Ve Zlíně dne 5. 4. 2018

 

Na vědomí:

Rada Zlínského kraje

 

Ing. Muránsky Karol

Vedoucí odboru zdravotnictví

Krajský úřad Zlínského kraje

Read more

Zajištění dostupnosti zdravotní péče ve Zlínském kraji

Za společné iniciativy s Jaromírem Bernátkem se sešli zástupci lékařů, zdravotnického personálu, pacientů a odborářů k debatě o situaci ve zdravotnictví a zajištění dostupnosti zdravotní péče ve Zlínském kraji.

Read more

11. duben 2018

Bude dětem dlužné alimenty platit stát? Návrh ČSSD jde do Sněmovny

Vláda ve středu nepodpořila návrh zákona o zálohovaném výživném předložený sociální demokracií. Podle návrhu by stát proplácel výživné dětem, kterým je neplatí jeden z rodičů. O návrhu bude přesto jednat Sněmovna.

Read more

Řešíme důsledky plošné likvidace jeslí

Projev na 12. schůzi Poslanecké sněmovny k návrhu poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění školský zákon.

Read more