Tiskové zprávy

Seminář ucelenou koncepci zdravotnictví v kraji nepřinesl. Týkal se jen organizačních změn uvnitř nemocnic

Tisková zpráva dne 17. dubna 2018

PaedDr. Alena Gajdůšková

poslankyně PS PČR

 

Seminář ucelenou koncepci zdravotnictví v kraji nepřinesl. Týkal se jen organizačních změn uvnitř nemocnic

Seminář hejtmanství, který měl přinést koncepci zdravotnictví Zlínského kraje, nesplnil velká očekávání, která do něj všichni kladli. Za účastníky Kulatého stolu z řad představitelů ČLK, zdravotnických odborů i Svazu pacientů přednesla požadavky k tvorbě koncepce Alena Gajdůšková. Podle jejích slov, se kulatý stůl po dohodě s ostatními sejde opětovně, projedná výsledky semináře a zpracuje připomínky k řešení dostupnosti a zajištění zdravotní péče v kraji.

K semináři samotnému Alena Gajdůšková řekla: „Bylo to sice poučná a zajímavá vzdělávací a (nechci říci) marketingová akce. Koncepci zdravotnictví seminář ale nepřinesl, přes to, že začínal v 15 hodin a končil někde kolem půlnoci, což zrovna nesvědčí o organizačních schopnostech hejtmanství.“

Mezi odborníky, na jejichž expertízách hejtman Čunek stavěl, byl např. dr. Hruboň, který byl za koncepcí zpoplatňování zdravotní péče exministra Julínka i lidé, kteří pracovali v soukromé zdravotní síti Agel. Nicméně na počátku jednání hejtman Čunek všechny ujistil, že se nebudou dál zavírat žádné nemocnice ani oddělení. Také informoval, že materiál Koncepce zdravotnictví bude zařazena na program jednání zastupitelstva v červnu.

To byly požadavky, které mimo jiné vznesli účastníci Kulatého stolu z řad představitelů České lékařské komory, odborářů i zástupců pacientů ze Svazu pacientů ČR. S dalšími požadavky Kulatého stolu seznámila přítomné Alena Gajdůšková, poslankyně a 1. viceprezidentka Svazu pacientů ĆR. Po hejtmanovi požadují:

1. aby záměr zřizovatele ke změnám organizace a navrhované nové koncepce zdravotnictví ve Zlínském kraji byl předložen k diskuzi odborníkům, straně zaměstnavatelů i odborů v RHSD Zlínského kraje, a to s dostatečným časovým prostorem k připomínkám a oponentuře ještě před jeho zařazením do programu jednání a schvalováním v Zastupitelstvu Zlínského kraje.

2.  vyzvali hejtmana a Radu Zlínského kraje k aktivnímu jednání se zdravotními pojišťovnami s cílem dosáhnout vyrovnání úhrad ze zdravotního pojištění alespoň na průměr nákladů na zdravotní péči na občana v ČR.

3. v souvislosti s předkládanými změnami upozorňují na končící platnost rámcových smluv zdravotnických zařízení se zdravotními pojišťovnami, a tedy na nebezpečí možné změny spektra výkonů zdravotní péče, včetně možnosti výpadku ve financování, kdy může dojít k omezení objemu zdravotní péče občanům Zlínského kraje.

4. navržení a realizaci efektivních opatření ze strany zřizovatele, která povedou ke stabilizaci a udržení personálu ve všech segmentech zdravotní péče. Podmínkou pro poskytování kvalitní péče je spokojený a nediskriminačně odměňovaný personál. Požadujeme minimálně dorovnání mezd zdravotníků na úroveň platových tabulek v ČR a jejich pravidelnou a důstojnou valorizaci.