Kalednář

Závěry Kulatého stolu k rozvoji zdravotnictví ve Zlínském kraji

Vážený pan

Jiří Čunek

hejtman Zlínského kraje

 

Ve Zlíně 9. 4. 2018

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

1.viceprezidentka Svazu pacientů ČR

poslankyně PS PČR

 

Vážený pane hejtmane,

dne 5. dubna 2018 se ze společné iniciativy Aleny Gajdůškové a Jaromíra Bernátka sešli zástupci lékařů, zdravotnického personálu, pacientů a odborářů k debatě o situaci ve zdravotnictví a zajištění dostupnosti zdravotní péče ve Zlínském kraji v budoucnu. Konstatovali znepokojení s postupem Zlínského kraje v oblasti vytváření koncepce zdravotnictví. Zdraví je základní složkou kvality života a potenciálním pacientem je každý z občanů, proto zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče nyní i v budoucnu musí být společným zájmem všech.

Níže podepsaní zástupci organizací se shodli na následujících závěrech a požadavcích:

1. požadujeme, aby záměr zřizovatele ke změnám organizace a navrhované nové koncepce zdravotnictví ve Zlínském kraji byl předložen k diskuzi odborníkům, straně zaměstnavatelů i odborů v RHSD Zlínského kraje, a to s dostatečným časovým prostorem k připomínkám a oponentuře ještě před jeho zařazením do programu jednání a schvalováním v Zastupitelstvu Zlínského kraje.

2. vyzýváme hejtmana a Radu Zlínského kraje k aktivnímu jednání se zdravotními pojišťovnami s cílem dosáhnout vyrovnání úhrad ze zdravotního pojištění alespoň na průměr nákladů na zdravotní péči na občana v ČR.

3. v souvislosti s předkládanými změnami upozorňujeme na končící platnost rámcových smluv zdravotnických zařízení se zdravotními pojišťovnami, a tedy na nebezpečí možné změny spektra výkonů zdravotní péče, včetně možnosti výpadku ve financování, kdy může dojít k omezení objemu zdravotní péče občanům Zlínského kraje.

4. požadujeme navržení a realizaci efektivních opatření ze strany zřizovatele, která povedou ke stabilizaci a udržení personálu ve všech segmentech zdravotní péče. Podmínkou pro poskytování kvalitní péče je spokojený a nediskriminačně odměňovaný personál. Požadujeme minimálně dorovnání mezd zdravotníků na úroveň platových tabulek v ČR a jejich pravidelnou a důstojnou valorizaci.

 

Podepsaní:

PaedDr. Gajdůšková Alena, 1. viceprezidentka Svazu pacientů ČR, poslankyně PS PČR

MUDr. Bernátek Jaromír, předseda OS ČLK Zlín

MUDr. Jünger Radim, konzultant poslankyně A. Gajdůškové pro oblast zdravotnictví

MUDr. Filip Michal, primář KNTB, předseda zdravotního výboru ZZK

MUDr. Kojecký Vladimír, OS ČLK Zlín

MUDr. Černá Marta, místopředsedkyně OS ČLK Uherské Hradiště

MUDr. Píštěk Jan, předseda OS ČLK Uherské Hradiště

Mgr. Holčáková Marcela, předsedkyně Krajské rady OSZSP Zlínského kraje

Mgr. Francl Lubomír, místopředseda OSZSP ČR

Bc. Žitníková Dagmar, předsedkyně OSZSP ČR

Hvozdenská Martina, Krajská rada OSZSP ČR Zlínského kraje

Katolická Martina, Krajská rada OSZSP ČR Zlínského kraje

Chludová Soňa, OSZSP ČR

Kolářová Eva, Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků

Filimošinová Hana, Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků

Popelka Karel, předseda RROS ČMKOS Zlínského kraje

MUDr. Fukalová Helena, předsedkyně OS ČLK Vsetín

Ve Zlíně dne 5. 4. 2018

 

Na vědomí:

Rada Zlínského kraje

 

Ing. Muránsky Karol

Vedoucí odboru zdravotnictví

Krajský úřad Zlínského kraje

Read more

Zajištění dostupnosti zdravotní péče ve Zlínském kraji

Za společné iniciativy s Jaromírem Bernátkem se sešli zástupci lékařů, zdravotnického personálu, pacientů a odborářů k debatě o situaci ve zdravotnictví a zajištění dostupnosti zdravotní péče ve Zlínském kraji.

Read more