• slide
  • Vítejte na mém webu

Čtvrtina českých dětí chce žít jinde

Zdá se vám toto číslo přehnané? Není! Podle renomované agentury STEM/MARK je to znepokojující realita.

UnicefPrezentací výzkumu UNICEF o problémech, pocitech a přáních českých dětí, ale i o problematice dětské chudoby a o dětských obětech trestných činů jednali účastníci semináře „České děti: jak jsme na tom“. Uspořádal ho společně Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a česká pobočka Dětského fondu OSN – UNICEF z iniciativy místopředsedkyně výboru poslankyně Aleny Gajdůškové.

Podle jejího vyjádření výzkumy ukazují, že právě děti cítí velmi silně rozevírající se sociální nůžky. „Problematika chudoby dotýkající se velmi bolestivě dětí je velké téma, před kterým nesmíme couvat a tvářit se, že neexistuje. Naše společnost sice bohatne, ale užitek z tohoto bohatnutí je rozdělen velmi nerovnoměrně," uvedla poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková. Problémem je reprodukce chudoby. Děti z extrémně chudého prostředí se obtížně v životě z této pozice v ČR dostávají.

K tomuto tématu vystoupily zástupkyně ministerstva práce a sociálních věcí a Agentury pro sociální začleňování. Činnost Českého červeného kříže v sociální oblasti představila ředitelka Azylového domu pro matky s dětmi ve Svitavách Miroslava Burešová.

Za UNICEF ČR přednesla výsledky výzkumu „Mladé hlasy" ředitelka Pavla Gomba. „Je nezbytné, brát v úvahu a zcela vážně názory dětí v celé škále věkových skupin. Musíme vědět, co děti očekávají od budoucnosti a co si myslí o společnosti, ve které vyrůstají," uvedla. Uskutečněný výzkum také ukázal, že ve 14 % českých rodin se vyskytuje násilí na dětech. Nikoho nemůže tento údaj nechat klidným.

Výzkum mimo jiné ukázal, že děti nemají rády konflikty v rodině a vnímají je velmi citlivě. Alarmující pro všechny politiky musí podle Gajdůškové být, že jedna čtvrtina dětí říká, že je rozhodnuta žít jinde a jen těsně nad polovinu dětí předpokládá, že v dospělosti budou žít v ČR. „Musíme vytvořit společnost přátelskou dětem," dodává Gajdůšková.

Zastupující ředitel centrály UNICEF v Ženevě Andrés Franco, zahraniční host semináře, připomenul, že ČR je členem výkonné rady UNICEF. Ocenil, že Češi jsou významnými podporovateli UNICEF.

Ve svém vystoupení zmínil problematiku implementace dětských práv v České republice v mezinárodním kontextu. Připomenul zprávu Výboru pro Úmluvu o právech dítěte. Doporučení pro ČR je zřídit institut dětského ombudsmana, který by dokázal řešit dětskou problematiku v širokém kontextu.

K práci Kanceláře veřejného ochránce práv se rozhovořila Mgr. Pera Šuplerová, která představila problematiku dětí v souvislosti s rozhodováním úřadů a to nejen v oblasti odebírání dětí z problémových rodin. „Náš úřad se velmi aktivně zabývá nutností velmi citlivě tyto případy monitorovat a zároveň usilovat i o co nejrychlejší návrat dětí ke svým blízkým," řekla.

„Že jsou děti mnohdy oběťmi trestných činů, nemůže být pochyb," zdůraznila dále PhDr. Jana Procházková, klinická psycholožka a soudní znalec. Zmínila fakt, že i u nás v současnosti dochází v celé řadě případů k týrání dětí, šikaně a sexuálnímu zneužívání dětí. K tomu dále uvedla, že tyto oběti jsou téměř vždy poznamenány post stresovým syndromem na celý život a jejich integrace a soužití s ostatními může být značně problematické i v dospělosti. Vyzvala k hlubší diskuzi na toto téma.

K problematice rozhodování soudů v záležitostech týkajících se dětí vystoupila Mgr. Dita Lukášová zastupující Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců. „Mnoho let jsem soudila v Ústí nad Labem a v současné době řeším mnoho případů na Praze-západ. Z mojí praxe naprosto jasně vyplývá, že podmínky jsou zcela odlišné v regionech s větší chudobou. Mohu konstatovat, že společně s orgány OSPOD se vždy snažíme, aby děti z rozpadajících se rodin, snášely útrapy co nejméně. Také v mnoha případech rozhodně připomínám rodičům, že především oni jsou plně odpovědní za šťastnou budoucnost svých vlastních dětí," uvedla Lukášová.

Seminář nastíněním nejpalčivějších problémů v době 29. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte v ČR nastartoval pro další rok aktivity a další jednání k tématu dětská chudoba, děti jako oběti trestných činů, právní zastoupení dětí, institut dětského ombudsmana v ČR, problematika rozhodování soudů v záležitostech týkajících se dětí.

„Věřím a udělám vše pro to, abychom k 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte v ČR za rok mohli představit zcela jasný posun a konkrétní opatření ve prospěch spokojeného života všech našich dětí. Za ten rok bychom již měli mít přijata opatření v boji s dětskou chudobou, dětského ombudsmana a posílení justice v opatrovnických věcech včetně nároku dítěte jako účastníka soudního řízení na právní zastoupení," uzavřela seminář Alena Gajdůšková.

 

TWITTER @GajduskovaAlena

Gajdůšková Alena

RT @OSNPraha: „K asi 40 % přenosů pravděpodobně dochází kapénkami ze slin při mluvení. 😷 musí správně sedět, aby veškerý vzduch, který vdec…

by Gajdůšková Alena