Tiskové zprávy

Ne náhradní, ale zálohové výživné – návrh ČSSD je kvalitnější a více chrání děti, než návrh KSČM

Klub poslanců ČSSD dnes předložil k projednání vlastní návrh, jakým způsobem řešit situaci těch rodičů, jejichž bývalí partneři neplatí předepsaným způsobem výživné na děti.

„Náš návrh je komplexnější, než nedávno představený návrh poslanců KSČM," prohlásila k tomu jedna z předkladatelek návrhu Alena Gajdůšková.

Smyslem návrhu je především řešit tu situaci matek či otců, kdy druhý z rodičů z jakéhokoliv důvodu neplatí soudem přiřknuté výživné a dostávají tím rodiče – samoživitele do svízelné situace. „Vymahatelnost práva je vždy časově náročná. Pro toho rodiče, který vychovává dítě nebo děti, dochází ve velkém množství případů k tomu, že se dostávají vinou druhého rodiče na hranici chudoby a doslova do neřešitelných situací. Přitom není až tak podstatné, zda se to děje kvůli skutečné neschopnosti bývalého partnera dodržet závazky nebo pro jeho pouhou nevůli. Podle našeho návrhu dlužné částky poskytne dětem stát a bude je pak následně vymáhat na dlužníkovi. Dluh vůči dětem se tak stane dluhem vůči státu. Ten má rozhodně více síly ho vymoci," uvedla poslankyně za ČSSD Alena Gajdůšková.

Před několika dny předložila vzdáleně podobný návrh skupina poslanců komunistické strany. Jak ale zdůrazňuje sociální demokracie, mezi těmito legislativními návrhy je řada velmi důležitých rozdílů. Za prvé návrh KSČM předpokládá, že stát poskytne rodiči postiženému nezodpovědností druhého rodiče novou sociální dávku v podobě „náhradního výživného". „To považujeme za nešťastné," uvedl k tomu předseda ČSSD a místopředseda PSP ČR Jan Hamáček. Při takovém řešení by totiž stát nemohl poskytnuté peníze na dlužníkovi vymáhat. „To ale znamená, že individuální povinnost rodiče zabezpečit svoje dítě přeneseme na stát. Navíc se zde otevírá prostor pro zneužívání takové dávky. Proto náš návrh počítá s tím, že stát by se stal věřitelem a svou pohledávku by pak vymáhal všemi dostupnými prostředky tak, jako vymáhá například daňové nedoplatky nebo nedoplatky na sociálním pojištění," uvedl Jan Hamáček.

Podle jeho slov je tedy výplata zálohového výživného z hlediska státu určitou půjčkou, kdy stát rodiči – samoživiteli poskytne prostředky pro dítě, ale vyplacené částky budou mít charakter pohledávky.

Za druhé návrh ČSSD nově řeší situaci neplacení výživného již po dvou měsících a také situaci částečných plateb. „Za podstatné považuji také to, že návrh ČSSD umožňuje žádat o zálohované výživné těm rodičům, kterým nebylo výživné poukázáno dva měsíce v plné výši, to znamená, že otevírá tento prostor i při pouze částečných platbách ze strany druhého rodiče. To jsou změny navíc oproti původnímu vládnímu návrhu," dodala Alena Gajdůšková.

Sociální demokracie dále zdůrazňuje, že možnost zažádat o zálohované výživné nevzniká automaticky při naplnění okolnosti neplacení výživného druhým rodičem, ale je omezeno složitou životní situací rodiče – samoživitele. „Je zde dána hranice, kdy příjem rodiče je nižší, než 2,7 násobek životního minima. To je hranice, která je sladěna s jinými sociálními zákony. Nicméně rádi bychom diskutovali s kolegy v Poslanecké sněmovně o zvýšení této hranice na trojnásobek životního minima, což by o tuto specifickou pomoc státu umožnilo žádat většímu množství rodičů – samoživitelů," uvedla Alena Gajdůšková. Druhým omezením je pak maximální výše vyplaceného zálohovaného výživného, která je dána jako 1,2 násobek životního minima. „Jde tak o sumu, která odpovídá zhruba průměrné výši stanoveného výživného tak, jak ho určují obvykle soudy. Pokud bude v daném případě stanovené výživné vyšší, stát jako zálohované výživné vyplatí pouze část odpovídající danému maximu. Případný rozdíl bude pohledávkou rodiče – samoživitele vůči rodiči – dlužníkovi a je možné ho vymáhat těmi způsoby, jako dosud," uvedla Alena Gajdůšková.

Podle místopředsedkyně klubu ČSSD Kateřiny Valachové má návrh sociální demokracie na mysli především zajištění důstojných životních podmínek dětí. „Vycházíme z toho, že je třeba vidět na prvním místě problém dětí, které jsou postižené nezodpovědností či finančními problémy jednoho ze svých rodičů. V současnosti necháváme takové děti a jejich pečujícího rodiče v problému samotné, zálohované výživné ale bude znamenat posílení jejich práv a snížení závislosti na druhém rodiči," uvedla k návrhu.

Co se týká nároku na státní rozpočet, je odhadován maximálně na 700 milionů korun ročně a vychází samozřejmě ze stávající žalostné situace při vymáhání výživného samotným rodičem. „Jde samozřejmě o významnou sumu, ale nikoliv zásadní. Vzhledem k tomu, že tak umožníme několika desítkám tisíc dětí hledět do budoucnosti s menšími obavami, považuje to ČSSD za velmi rozumný a lidsky pochopitelný výdaj," dodal předseda sociální demokracie Jan Hamáček.

Záznam z tiskové konference je možné přehrát zde.