Vystoupení v Poslanecké sněmovně

Navýšení příspěvku na péči pro všechny osoby se zdravotním postižením, je velmi důležité

Vážený pane předsedo, paní senátorko, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, souhlasím, že navýšení příspěvku na péči, a to pro všechny osoby se zdravotním postižením, je velmi a velmi důležité.

Původní senátní návrAlena Gajdůškováh řešil situaci u osob se zdravotním postižením, kterým byl přiznán příspěvek na péči ve IV. stupni, tzv. úplné závislosti, u lidí mimo pobytové služby. Návrh řešil určitou nespravedlnost, kdy zákon u pobytových služeb stanovuje maximální výši úhrady klienta a zbytek doplácí zařízení či zřizovatel, tak jak to představila paní senátorka. Z praxe ale víme, že hranice, tedy chcete-li rozdíl mezi IV. stupněm, úplnou závislostí, a III. stupněm, těžkou závislostí, je velmi neostrá a mnohdy se liší skutečně nepatrně. Navrhujeme proto v logice původního senátního návrhu navýšení příspěvku na péči pro osoby se zdravotním postižením i ve III. stupni, tedy těžké závislosti, a to o 4 000 korun měsíčně, tedy přibližně o dvě třetiny navrhovaného navýšení ve IV. stupni závislosti.

Je nutné zdůraznit, že tyto peníze nejsou klasickým příjmem osoby se zdravotním postižením, ale slouží k nákupu služeb péče, bez kterých se osoby s těžkým zdravotním postižením neobejdou a fakticky nemohou existovat. Předpokládané zvýšení příspěvku ve III. stupni se dotkne přibližně 60 000 osob a z toho 5 500 dětí a jeho náklad, předpokládaný náklad, bude 2 890 mil. korun za rok.

Vzhledem k tomu, že navýšení se nemohlo promítnout před svým schválením do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí pro rozpočet roku 2019, protože ještě tento návrh nebyl schválen, nebyl tedy v právním řádu, nerada - a musím říct, že skutečně nerada - navrhuji, budu navrhovat další pozměňovací návrh, kterým by se odložila účinnost od 1. 7. 2019, tak aby Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo schopno zajistit finanční pokrytí opatření. Nicméně zřejmě bude i další pozměňovací návrh, kterým by se datum účinnosti příspěvku ve III. a IV. stupni rozpojilo, což by bylo asi nejlépe. Protože lidé, kteří jsou ve IV. stupni, už mají jakési očekávání, které bychom neměli zklamat.

Závěrem mi dovolte ještě jednu poznámku. Náš návrh, který jsem v hrubých rysech předložila a ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím, je shodný s návrhem pana poslance a vzácného kolegy pana poslance Kaňkovského. Je však komplexnější. Prosím proto Sněmovnu o podporu společného záměru pana Kaňkovského a mého a schválení pozměňovacího návrhu, který je v systému zaveden potom pod číslem 1539 a ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.

Dále potom v podrobné rozpravě ještě načtu legislativně technické úpravy k předkládanému návrhu. Věřím, že návrh, senátní návrh i ten náš pozměňovací o rozšíření poskytnutí příspěvku na péči ve IV. i III. stupni závislosti pro osoby zdravotně postižené, získá podporu Sněmovny a lidem se zdravotním postižením takto budeme moci alespoň trošičku v jejich těžkém údělu ulevit.

Děkuji.