Vystoupení v Poslanecké sněmovně

Ústní interpelace na předsedu vlády

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane premiére, vláda České republiky v dubnu loňského roku i za vaší účasti přijala strategický rámec Česká republika 2030. Tento dokument má sloužit veřejné správě jako nástroj strategického řízení ve středně dlouhém horizontu a poskytnout dlouho chybějící komplexní vizi rozvoje naší země. Veřejné politiky nelze omezovat na krátkodobou perspektivu, např. nelze připravovat politiku digitálního skoku bez důkladného zhodnocení jeho dopadů nebo nabízet rychlé řešení cizinců na lacinou práci.

Zároveň je strategie výrazem našeho závazku spolupracovat na naplnění 17 cílů udržitelného rozvoje, které přijaly všechny členské země OSN.

Ptám se proto, jak se hodlá tato vláda v demisi a bez důvěry k agendě udržitelného rozvoje postavit.Znepokojila mě totiž informace o delimitaci této agendy na Ministerstvo životního prostředí.

Tuto agendu sice Ministerstvo životního prostředí v minulosti již spravovalo, ale až právě po přenesení na Úřad vlády a tedy nad resorty jí dodalo náležité vážnosti a hlavně jí umožnilo se rovnoměrně zaměřit na všechny tři pilíře udržitelného rozvoje.

Agenda udržitelného rozvoje totiž již dávno není pouze agendou životního prostředí. Udržitelný rozvoj je vyvážený hospodářsky a sociální rozvoj v mantinelech daných přírodou. Klíčovými tématy jsou nízkouhlíková cirkulární ekonomika, dopady životního prostředí na život obyvatel, otázka společenských nerovností či vzdělávacího systému vyhovující nárokům 21. století. Dále vytváří kapacity pro dlouhodobé plánování ve státní správě, regionální rozvoj či aktivní roli státu na globální politické scéně.

Zamýšleným přesunem z Úřadu vlády oslabujete snahu předchozích vlád výchozí z Úřadu vlády, skutečné sídlo vlády omezující resortismus.

Žádám o poskytnutí informací, mně i řadě zástupců odborné veřejnosti, jak a jakým způsobem chcete zajistit správu této agendy k naplnění implementačního plánu a našich mezinárodních závazků i potřeb našich občanů.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. No tak my tu agendu udržitelného rozvoje přeneseme z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí k 1. 4., a to z jednoduchého důvodu, že tu agendu vždycky řídil pan ministr životního prostředí pan Brabec, i když to pan premiér měl, ale pan premiér se tomu nevěnoval, takže v tomto směru se nic nemění a tu agendu i pan ministr životního prostředí, dneska tedy místopředseda vlády, byl spolugestorem agendy udržitelného rozvoje, takže v tom není problém a tu agendu převezme pan Brabec, který vlastně to řídil i v minulosti.

A ohledně agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, víte, to je takový teoretický dokument, ale my se k tomu samozřejmě hlásíme, ale zkuste si přečíst tu vizi, co jsem já napsal do 2035, ta je trošku lepší. Děkuji.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Za prvé se omlouvám za překročení času a otázka na pana premiéra: Odstranění resortismu je věc, kterou jste deklarovali jako vláda, jako strana. A já se ptám, jak se chcete vypořádat s tímto úkolem právě v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Není možné to zúžit jenom na oblast životního prostředí.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: No tak resortismus jsme odstranili tím, že jsme menšinová vláda v demisi a že jsme jeden tým. A taky tím, že je tam premiér v demisi, který ty ministry řídí. A pokud jsou nějaké konflikty, tak to řešíme za dveřmi, ne na veřejnosti.

Takže já myslím, že to funguje a určitě my jsme si vědomi důležitosti udržitelného rozvoje a všichni členové vlády za tím stojí, podporují to a určitě Česká republika má obrovský potenciál. My chceme, aby se vrátila naše pozice v Evropě na špičku Evropy. Tam, kde jsme byli za první republiky.

A jde o to, abychom teď zrealizovali naše programové prohlášení, které je založeno hlavně na investicích, které nás posunou dopředu a můžeme ještě vylepšit náš růst, který je i tak jeden z největších v Evropě.