Tiskové zprávy

Zastavení financování oprav a investic v KNTB je nezodpovědný krok krajské samosprávy

Tisková zpráva dne 25. ledna 2018

PaedDr. Alena Gajdůšková

Poslankyně P ČR

 

Zastavení financování oprav a investic v KNTB je nezodpovědný krok krajské samosprávy

Čekám odpověď hejtmana

Zastavení financování oprav a investic do Krajské nemocnice T.Bati ve Zlíně je velmi nezodpovědná správa kraje i krajského majetku. Krajská samospráva je povinna ze zákona zajistit pro své občany tu nejlepší zdravotní péči. Vyzývám proto všechny krajské zastupitele, zejména ty, kteří jsou současně zastupiteli Statutárního města Zlína, aby se zasadili o nápravu této situace a zajistili odpovídající rozvoj Krajské nemocnice T.Bati ve Zlíně.

I když již uplynula lhůta třiceti dnů, stále očekávám písemnou odpověď hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka na můj otevřený dopis k situaci kolem Krajské nemocnice T.Bati.

Za seriózní odpověď hejtmana na dopis občana kraje, tím méně voleného zástupce, nemohu považovat článek v informačním tisku Zlínského kraje Okno do kraje. Pomíjím, že úroveň jeho vyjádření z pohledu politické kultury, faktografie i prosté lidské slušnosti je velmi nízká. Nicméně to je obrázek pana hejtmana a současného vedení Zlínského kraje, nikoliv můj. Nehodlám se proto k tomu vyjadřovat.

Přesto však musím vzhledem k obavě z prodlení reagovat již nyní na vyjádření pana hejtmana v onom článku, které také velmi znepokojilo občany, kteří se na mne obracejí s žádostí o pomoc pro záchranu Krajské nemocnice. To je odpověď na mou otázku, zda je pravda, že je již zpracovaná studie na výstavbu nové nemocnice mimo Zlín, která má uklidnit veřejné mínění a usnadnit privatizaci KNTB. Jiří Čunek odpovídá: „Bohužel ne. Ale začínáme na tom pracovat. Chceme stavět nový centrální objekt, což vlastně je nová nemocnice. KNTB nám doslova padá na hlavu a nemá cenu ji opravovat.“ Občanům, kteří se na mne obraceli, odpovídal tak, že do Zlínské nemocnice T.Bati nebude kraj nadále investovat, protože to nestojí za to.

Jako občanka kraje, i člověk, který dlouhodobě pomáhal zajistit co nejlepší podmínky pro vysokou odbornou úroveň krajské nemocnice podporou zřízení specializovaných center, dorovnáním financování, vybavení i zařazení nemocnice, jsem rozhořčena a pobouřena ignorancí současného vedení kraje vůči potřebám nejen krajského města, ale celého kraje v oblasti zajištění komplexní i vysoce specializované zdravotní péče na území kraje.