Kalednář

Odpískání Klause je návrat do Evropy

3. 2. 2014 / Stažení nesmyslného a proti českým občanům zaměřeného kroku, tzv. Klausovy výjimky jako požadavku ČR, bude snad jedním z prvních symbolických činů Sobotkovy vlády.

Read more

Zlepšení spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele v EU

31. 1. 2014 / Shrnutí semináře "Ochrana spotřebitelů v rámci jednotného vnitřního trhu"

Read more