Kalednář

A my bychom měli dopřát svobodné rozhodnutí i těm zaměstnancům

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, ctěná Sněmovno, svoje vystoupení rozdělím na dvě části. Za prvé vás chci informovat o petici, která právě k tomuto projednávanému bodu dorazila do Poslanecké sněmovny a petiční výbor se jí zabýval a za druhé si dovolím říci něco sama za sebe.

Read more