Daně praotce Janečka

21. 6. 2013 / Pralidé žili v neporušené krajině. O svůj život se museli prát. Jeskyně si ovšem nemuseli stavět – byly zadarmo, na rozdíl od našich dálnic. Tito naši předkové se dožívali průměrně asi osmnácti let. Museli se sice při lovu mamutů spojit, ale jejich útvar byl malinkatý. Spolu lovili a spolu pekli mamutí chobot, na společném ohni. Toť vše z tak špatného kolektivizmu.

Čapkův praotec Janeček byl výjimkou. Byl starší, myslel na jiné a byl nositelem kmenového moudra. Možná svým soukmenovcům říkal: „Buďte šťastní, máte den daňové svobody již 1. ledna.“ Mamutem rozšlápnutému vnukovi ovšem pomoci nemohl a umírání mnohem mladších lidí mohl jen přihlížet, možná čarovat, ale s jakým výsledkem, to nevíme.

Od té doby se společnost vyvinula. Prakticky nic z lidské činnosti – s výjimkou sponzorovaných činností umělců – neutáhl nikdo sám. Trójané stavěli hradby, Římané silnice, Ježíš instruoval apoštoly. Víra i obchod překračovaly hranice kontinentů. Pak se začaly stavět špitály, univerzity, kláštery s opisovačskými dílnami. Společenská hierarchie stála na dělbě práce a elity vypracovaly daňové systémy, které vedly k moderní společnosti.

Nejlepší státní celky raného novověku získávaly svou sílu schopností plánování a přerozdělování. Tak vzniklo světové impérium Velké Británie. Investicemi do nápadů, většinou nikoli vlastních, ekonomiky rostly. Volný trh je společenským prostorem těchto inovací – a ne litým bojem každého proti každému.

V naší zemi některé tyto mechanizmy nefungují právě nejlépe. Proč zažíváme právě krize kmotrů? Proč nás kilometr dálnice stojí více, než v Německu? Příkladů je více. Proto je s podivem, že naše chytré hlavy stále znovu vypočítávají „den daňové svobody“? Byli to liberálové a pseudoliberálové, kdo sestavil dnešní nestabilní vládu. Jakoby zapomínali na historický předobraz Velké Británie, která se stala velmocí koordinující silou vládnutí a hospodaření.

Návrat k daňové svobodě praotce Janečka je ovšem možný. Pánové Janoušek a Rittig odevzdají své miliardy a stanou se poustevníky na úpatí hory Blaník. Ostatně poustevnici protestovali proti kolektivizační síle mamonu už dávno. Diogénés bydlel v sudu a poustevníků bylo od raného středověku spousta. Dnes však potřebujeme den boje proti korupci a klientelizmu. Ten by nám pomohl více než ideologická ekonomizace společnosti. A podívejme se do společností, kde tento pofidérní den je mnohem později – třeba do Švédska či Dánska. Nebylo by nám na jejich místě lépe?