Škodlivá rozpočtová schizofrenie členských států EU

27. 3. 2013 /  Tisková zpráva poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Brzobohaté a poslance Evropského parlamentu Vojtěcha Mynáře za ČSSD / S&D.

Velký třesk, tak označil předseda Evropské komise José Manuel Barosso dnešní návrh doplnění opravného rozpočtu EU na rok 2013. Komise předpokládá navýšení letošního rozpočtu o 11,2 miliard eur (tedy asi 275 miliard korun). Tyto prostředky v letošním rozpočtu EU zatím chybí, protože z nich byly na konci roku 2012 proplaceny pohledávky uplatněné členskými státy v rámci politiky soudržnosti.

Škodlivá rozpočtová schizofrenie členských států EU

Brusel, 27. března 2013: Velký třesk, tak označil předseda Evropské komise José Manuel Barosso dnešní návrh doplnění opravného rozpočtu EU na rok 2013. Komise předpokládá navýšení letošního rozpočtu o 11,2 miliard eur (tedy asi 275 miliard korun). Tyto prostředky v letošním rozpočtu EU zatím chybí, protože z nich byly na konci roku 2012 proplaceny pohledávky uplatněné členskými státy v rámci politiky soudržnosti. Přitom loňský rozpočet nebyl dostatečně financován, proto si musel z peněz na rok 2013 'vypůjčit' celkem 16,2 miliardy eur. Na fondy EU tak nyní zbývá pouhých 29 miliard eur. Ale už dnes je jasné, že to nebude stačit, protože  odhadovaná výše žádostí k proplacení se pohybuje mezi 50 a 60 miliardami.

Vojtěch Mynář, člen rozpočtového výboru Evropského parlamentu situaci komentoval slovy: "Na vině není špatné hospodaření EU, ale neochota členských států plnit své smluvní závazky. Je paradoxní, že vlády žádají proplacení dotací, které již odešly příjemcům. A zároveň odmítají do společného rozpočtu dodat prostředky v odpovídající výši." Tento rozpor poškozuje jak Unii, která v očích veřejnosti ztrácí na důvěryhodnosti, tak především samotné členské státy, kterým se prohlubuje deficit národních rozpočtů. Pro země nejhůře postižené krizí to přitom může být doslova fatální.

K návrhu se vyjádřila také europoslankyně Zuzana Brzobohatá: "V Evropském parlamentu jsme na návrh komise netrpělivě čekali neboť jde o vyrovnání nesplacených závazků členským státům z minulých let. Konečně toto navýšení rozpočtu pro rok 2013 bylo přislíbeno meziinstitucionální dohodou Evropské komise, Evropské rady a Evropského parlamentu již na podzim minulého roku při projednávání rozpočtu na rok 2013. Je otázkou, zda navržená částka bude dostatečná. V této souvislosti bych podtrhla, že je nutné uhradit všechny závazky z minula tak, abychom do nového programovacího období 2014 až 2020 vstoupili s tzv. 'čistým štítem'."

Návrh opravného rozpočtu je klíčový i proto, že otevírá dveře k dalšímu jednání o víceletém finančním rámci na léta 2014-2020. Evropský parlament dal totiž jasně najevo, že zasedne k jednacím stolu, teprve až bude na světě návrh v souladu s politickými závazky dohodnutými na konci loňského roku společně s Radou a Komisí.

 

Delegace ČSSD v Evropském parlamentu pracuje ve složení:

Richard Falbr                          (Výbor pro zaměstnanost a sociální věci; Výbor pro regionální rozvoj)

Libor Rouček                          (Místopředseda frakce S&D; Zahraniční výbor; Výbor pro mezinárodní obchod)

Pavel Poc                                (Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin; Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku)

Zuzana Brzobohatá                (Výbor pro ústavní záležitosti; Výbor pro rozpočtovou kontrolu; Rozpočtový výbor)

Robert Dušek                         (Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova; Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitro)

Olga Sehnalová                      (Výbor pro dopravu a cestovní ruch; Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů; Výbor pro kulturu a vzdělání)

Vojtěch Mynář                       (Rozpočtový výbor; Výbor pro rozpočtovou kontrolu)