Vystoupení v Poslanecké sněmovně

Návrh pozměňovacího zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo. Nenesu žádné nářadí. Sociální služby jsou především o lidech.

Pozměňovací návrh, který předkládám za sociální demokracii, má napravit zásadní nedostatek navrhovaného státního rozpočtu a dorovnat to, co se nepodařilo v minulé vládě sociální demokracii prosadit. Svoboda totiž není jen to, že si mohu říkat, co chci. Skutečně svobodný je člověk, který ví, že dostane-li se do problémů, je tu systém, který ho nepustí až na dno, nenechá ho padnout. Že zde existuje systém veřejných služeb, který mu dává rovné šance a pomůže mu znovu se postavit na nohy. To je mimo jiné úloha sociálních služeb.

Sociální služby jsou ale ta část rozpočtu, kde i podle Asociace krajů, odborů a dalších aktérů v této oblasti navrhovaná výše 11 mld. korun neodpovídá nejen potřebám segmentu sociálních služeb, ale ani závazkům, které zde stát má na základě již schválených zákonů či vládních nařízení. Ta potřeba je zde odhadována na 15 mld. korun. Navrhujeme tedy navýšení peněz na sociální služby obecně a dalším pozměňovacím návrhem peníze na sociální práci. A požádám vás o podporu těchto návrhů.

Přihlašuji se tedy tímto k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 110. Tento návrh znamená dofinancování oblasti sociálních služeb kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí o částku 3 405 388 288 korun tak, aby stát finančně pokryl již schválené navýšení mezd v této oblasti a zajistil tak personální stabilitu a fungování těchto stále více potřebných služeb. Dofinancování sociálních služeb má jít podle našeho návrhu na úkor obsluhy státního dluhu a dávek v hmotné nouzi. U obojího předpokládáme nižší než navrhované čerpání vzhledem k ekonomickému růstu, nižší nezaměstnanosti a vyšším mzdám.

Dále se tímto přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému zaveden pod číslem 111. Navrhujeme dofinancování mezd v sociální oblasti, to je zvýšení o 250 mil. korun pro financování sociální práce na obcích, a to na úkor dávek státní sociální podpory. Jedná se především zase o lidi, o stabilizaci sociálních pracovníků, a to především na obcích, kde tato práce je nejobtížnější.

Žádám vás tedy ještě jednou o podporu těchto návrhů a dopředu za ně děkuji.