Tiskové zprávy

Valdštejnská zahrada ožije soutěží mladých zdravotníků

V Praze se uskuteční soutěž Mladých zdravotníků. Slavnostní zakončení proběhne ve Valdštejnské zahradě, soutěž zaštítila 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková. Akce je přístupná veřejnosti.

 

Alena Gajdůšková s Markem Juklem - prezidentem Českého červeného kříže

Alena Gajdůšková s Markem Juklem - prezidentem Českého červeného kříže

V sobotu 14. června 2014 se v Praze na Petříně uskuteční Republikové kolo soutěže Mladých zdravotníků. Soutěže, která má již více než čtyřicetiletou tradici, se zúčastní pětičlenné týmy zastupujících zájmové kroužky dětí - mladých zdravotníků, které postoupily z okresních a krajských kol. 

Záštitu nad soutěží převzala první místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková, která je sama dlouholetou členkou Českého červeného kříže. Zasazuje se o výraznější zapojení a podporu této dobrovolné humanitární organizace v rámci Integrovaného záchranného systému ČR. Slavnostní zakončení celodenní akce se bude konat právě ve Valdštejnské zahradě, která je součástí sídla Senátu Parlamentu ČR.

Jde o setkání dětí, které se ve svém volném čase věnují přípravě na nenadálé události a dokáží zachránit lidský život. Jejich výkony na minulých ročnících obdivovali i profesionálové. "Jsem velmi hrdá, že v loňském roce vyhrála tuto soutěž hlídka z Valašských Klobouk ze Zlínského kraje a doufám, že letos obhájí prvenství. Organizace ČČK ve Valašských Kloboukách je velmi aktivní, hlavně díky práci Ludmily Šulcové a dalších," řekla senátorka Alena Gajdůšková.

Na pražském Petříně budou moci prokázat své znalosti i schopnosti v praktickém poskytování první pomoci. Na jednotlivých stanovištích budou připraveni namaskovaní poranění v modelových situacích. Soutěžící budou muset vyřešit situaci, poskytnout pomoc a postarat se o poraněné do příjezdu zdravotnické pomoci.

"Děti a mládež se nejen učí jak poskytnout předlékařskou první pomoc, ale celá tato práce směřuje k učení citlivosti k utrpení druhých, což je velmi hodnotné obzvláště v dnešní době," dodává 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková.

Sobotní program:

9:30    – 10:00          slavnostní zahájení v aule Tyršova domu

11:20  – 14:40          vlastní soutěž na Petříně (u rozhledny a v okolí)

17:00  – 18:00          slavnostní ukončení – Valdštejnská zahrada Senátu Parlamentu ČR