Alena Gajdůšková v Rožnově pod Radhoštěm

  • Published in Web

ČSŽ - Spolek rožnovských žen pořádal v sobotu 22. 2. 2014 v rámci projektu ,,Celoživotním vzděláváním a aktivitou k plnohodnotnému a kvalitnímu životu ve stáří“ zajímavé setkání na Střední škole zemědělské a přírodovědné v Rožnově. Přišel nás přivítat ředitel školy Ing. Jaroslav Krčmář.

Sobota jenom pro nás

Nejdříve nás navštívila paní Pharm Dr. Marcela Glamošová a pohovořila s námi na téma imunita. Pěkně nám celou problematiku vysvětlila a přidala cenné a zajímavé rady. Na dotazy našich žen s přehledem odpovídala.

Poté vystoupila paní Mgr. Marie Sitková a věnovala se rodinné pohodě a dobrým vztahům, které jsou tak důležité pro nás všechny.

V druhé části jsme přivítaly opravdu vzácné hosty. Na nás – rožnovské ženy si udělala čas 1. místopředsedkyně Senátu PČR, paní Paed. Dr. Alena Gajdůšková, která nás okrajově seznámila se svojí prací v Senátu, ale především hovořila o své práci  1. víceprezidentky Svazu pacientů ČR a pacientské ombudsmanky Zlínského kraje. Naše ženy se dověděly informace o právech, ale i povinnostech pacientů a také mnoho dalších zajímavostí, týkající se zdravotní problematiky. Ze Zlína k nám zavítala předsedkyně Krajské rady žen paní Alena Reiskupová, vedoucí krajského střediska ČSŽ paní Hana Königová a předsedkyně Okresní rady žen paní Jaroslava Hrabinová.

Ženy ČSŽ – Spolku rožnovských žen jsou zase vzdělanější v uvedených oblastech,  jsou schopny se v této problematice lépe orientovat a také poradit lidem ve svém okolí. Ženy odcházely domů opravdu spokojené.

Setkání bylo velice milé, neformální a přátelská atmosféra byla umocněna výborným obědem  a posezením u kávy.

 

Za výbor Spolku rožnovských žen

Mgr. Zdeňka Šlachtová