Pohanka

Parlamentní práce mne přivedla k tomu, zabývat se pohankou. Je to z agronomického hlediska obilnina, z hlediska botanického ovšem něco úplně jiného. Rdesnovitá rostlina je biologicky od obilnin hodně daleko. To s sebou přináší jednu zajímavou vlastnost. Pohanka neobsahuje lepky.

Tato plodina je známá už z archeologických vykopávek starověkých sídlišť. Později dostala nálepku „potravy chudých“ a v plánovaném komunistickém hospodářství se téměř ztratila.

Dnes se odhaduje, že bezlepkovou dietu potřebuje kolem sta tisíc lidí. Pohanka se stala jejich nadějí. Dá se z ní upéct chléb. Z potravy chudých se pohanka ovšem stala produktem, který se neprodukuje masově. Je tedy také drahá a ještě dražší je vzácně pečený chléb. Lidé, kteří potřebují bezlepkovou dietu, musí vydat mnohem více prostředků, aby žili život bez potíží. Například bezlepkový chléb je zhruba čtyřikrát dražší než ten obyčejný. Přitom dieta je pro lidi s celiakií jediný lék, stejný jako třeba inzulín pro lidi s cukrovkou.

Navrhuji spolu se Svazem pacientů ČR zahrnutí bezlepkových diet do spektra zdravotních potřeb, na které by mělo přispívat plošně zdravotní pojištění v částce kolem tisíce korun měsíčně.  

Pohanka může být také zajímavou pro naše zemědělce. Na Valašsku by se jí určitě dařilo.

Alena Gajdůšková